Download: warmtekrachtkoppeling in ruwe plantaardige olie

Hoe een eenvoudige warmtekrachtkoppeling op basis van PSA-XUD- herstel motor van een auto? Algemeen overzicht. Artikel voor de boeren of particulieren die willen om zelf te produceren hun energie. Geschreven door een landbouwer van Landbouw Renewable Energy Association. Neem contact met hen voor meer informatie. Links voor meer informatie: - Bewaking van een warmtekrachtkoppelingsproject in olie [...]

Micro-WKK gemakkelijk te plantaardige olie

Hoe maak je een eenvoudige warmtekrachtkoppeling op basis van herstelmotor van de auto -PSA XUD- Artikel bedoeld voor boeren of individuen die zelf hun energie willen produceren. Geschreven door een boer voor de Agriculture Renouvelable Energie Association The Agriculture Renouvelable Energie Association (51). Deze vereniging heeft als doel informatie te verzamelen over de productie en het gebruik van energie in […]

Download: een praktische gids voor rollend olie

Synthese op plantaardige olie of pure plantaardige olie. Sleutelwoorden: Roll-in-olie, roll-in-olie, hvp, hvb, hoe? "Hoe te rijden zonder vervuilend of vind onze portemonnee." Synthetisch dossier dat de plantaardige olie presenteert als brandstof, historische, juridische, biologische en technische aspecten. Door Damameri van Oliomobile.com Download het bestand (een inscriptie [...]

De olie in de wei

"Oil is in the pre" Volledig rapport over biobrandstoffen uitgezonden op 6 april 2006 in Special Envoy op France2. De twee belangrijkste biobrandstoffen worden genoemd: 2) Ruwe plantaardige olie: we zien Alain Juste en het voorbeeld van de gemeenschap van de steden Villeneuve sur Lot maar ook een redacteur die […] verkoopt

Pdf Mechanics bloemen

Aanpassing van dieselvoertuigen aan plantaardige oliën Dit overzichtsdocument, geproduceerd door het "Pétales" -netwerk, legt in 47 pagina's uit hoe u met ruwe plantaardige olie kunt rijden. Het bevat ook informatie over oliefiltratie, vervuiling tijdens het gebruik en vele nuttige adressen. Download het document: roll op […]

Samenvatting op stookolie

De pure plantaardige olie-industrie, een schone brandstof voor de 21ste eeuw! door Yves Lubraniecki Inleiding De mensheid wordt onder meer geconfronteerd met drie gevaren: het broeikaseffect, de extreme armoede van bepaalde landen en het einde van olie. Het is al te laat om te reageren. Vandaag de dag is de enige energiesector echter in staat om […]

Micro algenolie

Een brandstof op basis van algenolie Door Olivier Daniélo Sleutelwoorden: algen, biobrandstof, olie, opbrengst, productie, bioreactor, vergelijking, documenten, synthese Een brandstof op basis van algenolieOlivier Daniélo, Biofutur n ° 255, Mei 2005, p33-37http: //cat.inist.fr/? AModele = afficheN & cpsidt = 16697828 Samenvatting: In de context van klimaatverandering en stijgende olieprijzen zijn biobrandstoffen vandaag […]

Zwarte goud en geel goud

Sleutelwoorden: HVB, HVP, HVV, biobrandstof, vergruizen, productie, gedecentraliseerde, schone energie, CO2 Hier is de alternatieve brandstof bij uitstek, deze keer, voor dieselmotoren: zuivere plantaardige oliën of HVP. Inderdaad, deze motoren met onbetwistbare deugden, vertegenwoordigen vandaag de grootste omzet in Frankrijk en met name voor 4 × 4 en hun […]

Europa richtlijnen over biobrandstoffen

Sleutelwoorden: Europese richtlijn, wet, biobrandstoffen, energie, belastingen, Europa Hier zijn de teksten van de Europese richtlijnen die het gebruik van biobrandstoffen in Europa en in Frankrijk definiëren: - Richtlijn 2003/30 van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in transport. Klik hier om te downloaden. Het is deze richtlijn, die gunstig is voor ontwikkeling […]

De LOA op HVP

De landbouworiëntatiewet en het handelswetboek Sleutelwoorden: pure, ruwe plantaardige olie, HVP, HVB, wet, europa, richtlijn. Heeft Frankrijk het recht om zijn boeren te verbieden stookolie te verkopen? Het wetsontwerp voor landbouworiëntatie zou het gebruik van pure plantaardige olie als landbouwbrandstof toestaan, maar alleen op de boerderij […]

Franse wet en biobrandstoffen

Verhoging van de hoeveelheden biobrandstoffen die profiteren van een verlaging van de binnenlandse verbruiksbelasting op aardolieproducten en versoepeling van de procedures voor de goedkeuring van de betrokken productie-eenheden Opmerkingen: dit artikel verhoogt het quotum, voorzien in artikel 265 bis A van de douanecode, productie van biobrandstoffen die belastingverminderingen genieten […]

De staat en de HVB

Hier is een artikel een beetje oud, maar waarschijnlijk nog steeds relevant. Sleutelwoorden: HVB, HVP, plantaardige brandstof, diesel, belasting, Tipp, ademe, staat, geld. In de regio Agen rijden honderden auto's al enkele jaren met ruwe plantaardige olie (HVB) van Valénergol (energieterugwinning uit oliehoudende zaden), het bedrijf dat deze ecologische metselaar heeft […]

De ruwe plantaardige olie

Biobrandstoffen: brandstof met ruwe plantaardige olie! Sleutelwoorden: ruwe plantaardige olie, walsen in olie, plantaardige brandstof, pure plantaardige olie, HVB, HVP, biobrandstof, brandstof, diesel Een "winstgevende" biobrandstof: ruwe plantaardige olie. In tegenstelling tot wat de verdedigers van de dochteronderneming van Diester beweren (econologisch negatief: we besteden meer energie, onder […]