Bek boerderij Hellouin

INRA: economische studie van permacultuur

INRA publiceerde een vierjarige studie over de economische levensvatbaarheid van biologische permacultuur. Deze studie getiteld "Permaculturele biologische tuinbouw en economische prestaties" toont aan dat permacultuur economisch behoorlijk competitief kan zijn in vergelijking met intensieve conventionele landbouw. De studie werd uitgevoerd op een vrij kleine oppervlakte van 1000m², dwz […]

Maatvoering van een Archimedische schroef voor waterkracht - INSA Straatsburg

Maatvoering van een Archimedes-schroef voor waterkracht - INSA Straatsburg. Optimalisatie van een Archimedische schroef voor energieproductie in micro-waterkrachtcentrales. door Guilhem DELLINGER, Abdelali TERFOUS, Abdellah GHENAIM, Pierre-André Garambois SLEUTELWOORDEN: Vloeistofmechanica, Hernieuwbare energie, Micro waterkrachtcentrale, Archimedische schroef, Samenvatting van experimenten Het gebruik van Archimedes-schroef in micro-waterkrachtcentrales is weg […]

Download: Welk aandeel plantaardige olie in een industriële motor, zware vrachtwagen, tractor?

Overzichtstabel om het percentage plantaardige olie te bepalen dat mogelijk is in industriële motoren: vrachtwagens en vrachtwagens, tractoren, generatoren, enz. Om op 100% plantaardige olie te rijden, zijn er twee soorten aanpassingen: - uitgeruste indirecte injecties Bosh of Japans: vul de injectoren aan tot 185 bar, en in de winter voorwaspomp en verwarming […]

Download: stadstuin Guide

De gids voor de stedelijke moestuin. 242 pagina's, 24.2 Mb in .pdf Voorwoord Les Jardins heeft, net als vele andere goede ideeën elders, de gave om op de meest onverwachte plaatsen te groeien. Mijn eerste ervaring als stadstuinier was in Brussel, België, op een dakterras zonder veiligheidsbarrières. Hoewel [...]

Download: Ademe: gids voor windenergie, juni 2013

ADEME Gids voor windenergie, versie juni 2013. Al eeuwenlang gebruikt de mens windenergie om boten te verplaatsen, graan te malen of water te pompen. Deze energiebron wordt nu gebruikt om elektriciteit op te wekken. In de afgelopen jaren is de opwekking van windenergie in volle industriële ontwikkeling. Het heeft inderdaad [...]

Download: De Solar voor Dummies, T1

Fotovoltaïsche zonne-energie in Frankrijk voor dummy's, deel 1 Verklarende brochure over hoe fotovoltaïsche zonne-energie werkt in Frankrijk. Voor degenen die niet begrepen dat de Franse zonne-energie niet GESUBSIDIEERD was (nou ja in die zin of we willen dat je het gelooft) "Als je je hond wilt doden, zeg je dat hij de [...]

Download: Scenario Negawatt 2006, archief

Archief: Négawatt 2006 scenario, samenvatting Sinds eind 2002 is de vereniging begonnen met de ontwikkeling van een toekomstig scenario van energietransitie tegen 2050. Gebruikmakend van nieuwe gegevens en meer ervaring, hebben de leden van negaWatt heeft dit toekomstscenario in 2005 en 2006 bijgewerkt. Het werd vervolgens ondersteund door een aantal voorstellen van […]

Download: Elektrische verwarming en piekvermogen

Elektrische verwarming en piekstroom op het netwerk, presentatie door de vereniging Négawatt Conferentieondersteuning voor het probleem van piekvermogen: cijfers, geschiedenis en toepasbare oplossingen ... Meer weten: - Download het scenario van Négawatt 2011 - Debat over het scenario Negawatt 2011 Downloadbestand (mogelijk is abonnement op de nieuwsbrief vereist): Verwarming […]

Download: Scenario Negawatt 2011: Video conference

Videoconferentie-presentatie van het scenario van Négawatt 2011 Dit nieuwe scenario beantwoordt aan verschillende doelstellingen: - aantonen dat een zogenaamde “ontwikkelde” samenleving in haar behoeften kan voorzien door het gebruik van fossiele en nucleaire energie aanzienlijk te verminderen. - concrete maatregelen voorstellen die een echte energietransitie mogelijk maken - een technische bijdrage leveren aan het debat over […]

Download: Scenario Negawatt 2011, analyse synthese

Scenario Négawatt 2011. Dit nieuwe scenario beantwoordt aan verschillende doelstellingen: - aantonen dat een zogenaamde "ontwikkelde" samenleving in haar behoeften kan voorzien door het gebruik van fossiele en nucleaire energie aanzienlijk te verminderen. - concrete maatregelen voorstellen die een echte energietransitie mogelijk maken - een technische bijdrage leveren aan het debat over het energiebeleid van de […]

Download: Négawatt, duizenden banen voor energiebesparing

Download de samenvatting van de socio-economische studie van het negaWatt-scenario. Samenvatting: Publicatie van de sociaaleconomische studie van het negaWatt 2011-scenario Achttien maanden na de publicatie van haar “energiescenario 2011-2050” en iets meer dan een jaar na de publicatie van haar Manifest, wenst de vereniging negaWatt een nieuwe bijdrage leveren aan het Nationale Debat over de Transitie […]

Download: Nucleaire risico's en financiële risico's

Analogie tussen nucleair risico (straling) en financieel risico (crash) in public opinion document in het Engels. Parallellen van stralings- en financieel risicobeheer bij publieke acceptatie Mark Hogue * Abstract - De financiële ineenstorting van 2007 biedt de mogelijkheid voor een disciplineoverschrijdende vergelijking van risicobeoordelingen. Gebreken in financiële risicobeoordelingen dragen een deel van de schuld […]

Download: Sonoluminesence: Discovery of Nuclear Reactions, Cold Fusion, door Purdue University

Bevestigende experimenten voor nucleaire emissies tijdens akoestische cavitatie Sonoluminesentie: bevestiging van nucleaire verschijnselen (type koude kernfusie) door Purdue University Er werden bevestigende experimenten uitgevoerd om het potentieel voor aan kernfusie gerelateerde emissies van neutronen en tritium te beoordelen tijdens met neutronen bezaaide akoestische cavitatie van gedeutereerde aceton. Overeenkomstige controle-experimenten werden uitgevoerd met normale aceton. Statistisch significant (5-11 […]

Bestudeer het fenomeen sonoluminescentie

Presentatie, studie en implementatie van het fenomeen sonoluminescentie 12 pagina's door F. Moulin. Inleiding Sonoluminescentie is de omzetting van "geluid in licht". Het treedt op wanneer een of meer bellen, gevangen in een vloeistof door een sinusoïdaal akoestisch veld, worden gedwongen te oscilleren tijdens de fasen van compressie en depressie van de akoestische golf. […]

Download: De teelt van micro-algen en de vervuiling van varkensmest

Intensieve culturen van microalgen op varkensmest: prestatie, beperkingen, gebruik van biomassa. 125 pagina's tellende scriptie door Lionel DABBADIE Dit proefschrift betreft de zuivering van varkensmest en niet van microalgen, maar bevat informatie over de kweek van microalgen voor andere toepassingen, in het bijzonder 3e generatie biobrandstof. Zie het voorbeeld van BFS Samenvatting De […]

Proefschrift over de natte verbranding en prestaties door Rémi Guillet

Natte verbranding en zijn uitvoeringen 232 pagina's in .pdf Proefschrift gepresenteerd met het oog op het behalen van de titel Doctor van de Universiteit Henri Poincaré, Nancy 1 in Mechanische en Energetische Wetenschappen. Door Rémi GUILLET. Trefwoorden: natte verbranding / verbranding / vochtigheid / hygrometrie / milieu / efficiëntie / energie / thermisch proces / stikstofoxiden […]

Strategie van de nederlaag

Download: Beleid en strategie van de nederlaag voor de behandeling van volkeren

Anderhalf uur durende videoconferentiedocument over de nederlaag van Frankrijk in 1, interessant om te begrijpen welke manipulaties een volk kan ondergaan door zijn eigen politieke leiders. Hier in het bijzonder over de keuze van een vrijwillige nederlaag door de heersende klassen onder druk van (uiteraard) economische belangen ... We kunnen daar vinden (of niet; [...]