tegoed: shake_pl - adobestock.com

Welke oplossingen worden overwogen om de fietsinfrastructuur te financieren?

Het bevorderen van fietsen is essentieel om de ecologische transitie succesvol te voltooien. Het gaat hierbij met name om de aanleg van infrastructuur speciaal voor fietsers. Van de staat tot gemeenschappen: verschillende actoren hebben mechanismen ingevoerd om deze te subsidiëren.

Promoot het gebruik van de fiets onder zoveel mogelijk mensen

Enkele suggestieve figuren

Milieuvriendelijk, zuinig en voordelig voor gezondheid, verdient het reizen per fiets te worden aangemoedigd. Volgens de website ecologie.gouv.fr neemt het gebruik van “de kleine koningin” in Frankrijk toe. Dus vergeleken met het jaar 2019 is het aantal reizen met de fiets in 2023 is 48% hoger. Deze trend moet worden voortgezet, vooral omdat het potentieel voor de ontwikkeling van zachte mobiliteit aanzienlijk blijft. Sterker nog: maar liefst 60% van de woon-werkverplaatsingen wordt nog steeds met de auto afgelegd, tegenover 5% met de fiets.

Stimulansen

Het creëren van de wens onder de Fransen om op de fiets te stappen vereist de inzet van adequate infrastructuur. Deze moeten ervoor zorgen dat u comfortabel en met een veilig gevoel kunt fietsen. Ook in dit geval hebben verzekeraars een rol te spelen. Neem voor een fietser een fiets verzekering blijkt interessant in termen van bescherming. Zo worden er garanties geboden tegen diefstal of schade aan een fiets. Ook hulp bij een lekke band en verzorging bij valpartijen staan ​​op de agenda: allemaal elementen die het gebruik van de velocipede bevorderen. De overheid heeft op haar beurt een ambitieus Fietsplan opgesteld dat onder meer voorziet in de financiering van verschillende fietsinfrastructuur.

Lees ook:  Download: Folder energieën in Imagine

Presentatie en doelstellingen van het Fietsplan

Het was in 2022 dat Élisabeth Borne, de toenmalige premier, een belangrijke maatregel lanceerde die bedoeld was om de smaak voor fietsen en zachte mobiliteit onder de Fransen te ontwikkelen. Het systeem, dat het ‘Fiets- en Wandelplan’ wordt genoemd, loopt van 2023 tot 2027. De voornaamste ambitie is om fietsen voor iedereen toegankelijk te maken, vanaf de kindertijd en gedurende hun hele leven. Hiervoor worden verschillende wegen bevoordeeld.

Vergroot het aantal fietspaden

Om het Fietsplan uit te voeren wil het Rijk maar liefst zes miljard euro investeren (inclusief lokale overheden). Volgens de krant de echo'sheeft de Franse overheid in 200 2023 miljoen euro geïnjecteerd in de ontwikkeling van de fietsinfrastructuur. De inspanning loopt door tot het einde van het Fietsplan in 2027. Jaarlijks wordt 250 miljoen euro toegewezen aan voorzieningen bestemd voor fietsers. In totaal zal alleen al aan dit project bijna 1,25 miljard worden besteed. Het doel is om in 80 000 km aan fietspaden te bereiken (vergeleken met 2027 km in 57), en vervolgens 000 km in 2023. Fietsroutes, die vaak worden gebruikt door fietstoeristen, zijn ook onderwerp van grote aandacht van het Rijk en de overheid. Regio's.

Verander de wegcode ten gunste van fietsers

Volgens het Nationaal Interministerieel Observatorium voor de Verkeersveiligheid kwamen in 2023 zestien fietsers om het leven op de wegen. In dit kader zijn diverse wegverbeteringen en een herziening van de verkeersregels noodzakelijk. De installatie van voetsteunen aan de rand van de weg moet het voor de gebruiker van een tweewieler mogelijk maken om voor een rood licht te stoppen zonder uit het zadel te hoeven stappen. Ook kan de doorgang van het groene licht worden verschoven, zodat de in de sluis aanwezige fietser eerder kan starten en zo snel kan wegrijden van andere voertuigen.

Lees ook:  Download: De milieu-bonus nieuwe auto's, Q

Parkeer- en mobiliteitspakket

Naast de steun voor de aanschaf van een fiets heeft het Rijk besloten het duurzame mobiliteitspakket (300 euro in plaats van 200 euro) voor professionals uit de publieke sector te verhogen. Tegen 2027 moeten alle locaties waar ze worden gehuisvest, ook beschikken over een beveiligde ruimte voor fietsenstallingen.

Hoe zit het met de financieringsregelingen voor fietsinfrastructuur?

Volgens een in 2020 gepubliceerde studie getiteld: “Economische impact en ontwikkelingspotentieel van fietsgebruik in Frankrijk”, is het investeringsbudget dat lokale overheden besteden aan projecten die verband houden met de fietspraktijk in tien jaar tijd met bijna 40% gestegen. Het steeg daarmee van 10 naar ongeveer 328 miljoen euro. De regio's, departementen en gemeenten treden samen met het Rijk op, vooral in het kader van het Fietsplan. De ontwikkeling van fietsinfrastructuur is afhankelijk van verschillende financieringsinstrumenten.

Oproepen tot het indienen van projecten “Actieve Mobiliteitsfondsen” gewijd aan fietsontwikkelingen

Dit is een belangrijk uitgangspunt van het Fietsplan. Het bestaat uit het ondersteunen van lokale overheden bij het opzetten van fietsinfrastructuur op hun grondgebied. De nadruk ligt vooral op de ontwikkeling van fietsroutes. Sinds 2019 zijn maar liefst 1130 ontwikkelingsprojecten gelinkt aan het gebruik van de fiets gesubsidieerd. Het aantal gebieden waarover ze worden verdeeld bedraagt ​​725. Wat het subsidiebedrag betreft, bedraagt ​​het 465 miljoen euro. De verwachting is dat de investeringen tot 2027 zullen voortduren.

Lees ook:  Downloaden: EducAuto, Downsizing-technieken

De oproep voor programma’s genaamd ‘cyclebare gebieden’

In 2023 zag het voor het eerst het levenslicht. Het heeft als rol gebieden buiten de grote stedelijke centra te ondersteunen om fietsroutes en voorzieningen te creëren. Met de steun van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is het doel om ten minste één gebied per regio te helpen, voor een periode van maximaal zes jaar. Het project ‘fietsbare gebieden’ heeft een budget van 100 miljoen euro.

Enkele andere financieringsoplossingen

Verschillende programma's, geleid door de staat en lokale autoriteiten, subsidiëren ontwikkelingsprojecten die zich toeleggen op fietsen. Laten we de volgende apparaten noemen:

  • Steunfondsen en investeringssubsidies: de DSIL (Local Investment Support Grant) financiert bijvoorbeeld fietspadprojecten.
  • Staats-regioplancontracten (CPER): het versterken van het netwerk van fietsroutes, een essentiële ontwikkeling voor de ontwikkeling van het fietstoerisme, op het grondgebied maakt deel uit van hun prioriteit. Het Rijk is van plan hieraan een budget van 200 miljoen euro te besteden.
  • Alvéole Plus: het volgende programma heeft tot doel 100 beschutte en beveiligde fietsenstallingen te realiseren. Deze loopt tot eind 000.

In een context van het bevorderen van zachte mobiliteit zien we aanzienlijke financiële steun van de staat en gemeenschappen voor fietsontwikkelingen. Sinds de lancering in 2022 is het Fietsplan de pijler ervan.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *