Proefschrift over de natte verbranding en prestaties door Rémi Guillet

Natte verbranding en zijn uitvoeringen 232 pagina's in .pdf Proefschrift gepresenteerd met het oog op het behalen van de titel Doctor van de Universiteit Henri Poincaré, Nancy 1 in Mechanische en Energetische Wetenschappen. Door Rémi GUILLET. Trefwoorden: natte verbranding / verbranding / vochtigheid / hygrometrie / milieu / efficiëntie / energie / thermisch proces / stikstofoxiden […]

Scriptie van de mijnen van Parijs: verbranding van stookolie en water

Bijdrage aan de verbranding van wateremulsies in zware stookolie. Proefschrift van de Mines de Paris, in maart 2008 gepresenteerd door D. Tarlet om de graad van Doctor te behalen aan de Ecole des Mines de Paris Specialiteit "Energetica". .pdf van 230 pagina's. Samenvatting Zware stookoliën, afgewerkte oliën of dierlijke vetten vormen […]

vochtige lucht verbranding: uitleg en performances

Stoompomp en natte verbranding: uitleg en prestaties door Rémi Guillet. De waterdamppomp Na begin jaren zeventig te zijn begonnen met onderzoek en ontwikkeling van condenserende warmtegeneratoren (van verbrandingsproducten), om de atmosferische condensatie van de dampen van de nieuwe brandstof te beperken, […]

Een olieketel zonder schadelijke stoffen geïnspireerd op interne waterdoping

Tijdens de verbranding van stookolie (diesel) is een van de verbrandingsproducten waterdamp. Deze waterdamp wordt ook vaak vergeten als we het hebben over uitstoot bij de verbranding van koolwaterstoffen, maar de damp heeft een grote invloed op het klimaat (zie de verbrandings- en CO2-vergelijkingen), maar dit is niet [ …]

Trillingsanalyse van een motor met waterinjectie

Trillingskarakterisering (nodale analyse) van een Mercedes 220D dieselmotor met en zonder Pantone-systeem Tests van 5 tot 7 maart 2007 bij de IUT van Roanne in het Laboratorium voor Signaalanalyse en Industriële Processen. Drie versnellingsmetersensoren zijn op de bevestigingsschroeven van de cilinderkop geplaatst. Ze bevinden zich respectievelijk boven de [...]

Ionisatie van waterdamp en een Gillier-Pantone-motor, recht van antwoord op Science et Vie

Publicatie van het niet-gepubliceerde recht op antwoord in Science et Vie naar aanleiding van het artikel "Pantone engine" van november 2007 door Julien Rochereau. Dit artikel betreft een niet-gepubliceerd recht op antwoord naar aanleiding van het Pantone-artikel in Science et Vie van november 2007. Christophe Martz en Julien Rochereau hebben inderdaad grotendeels bijgedragen aan het helpen van […]

Samenvatting van de stellingen en hypothesen over de Gillier-Pantone proces

Wat zijn de mogelijke verklaringen voor waterdoping in motoren? door Christophe Martz. Januari 2008. In dit artikel wordt geprobeerd deze vraag zo wetenschappelijk en serieus mogelijk te beantwoorden. Dit artikel is de voortzetting van het artikel: samenvatting van de feiten en resultaten van het Gillier-Pantone-proces Werkingshypothesen met betrekking tot het systeem […]

Pantone motor theorie van de cavitatie, ontspanning, supersonische schokgolf in de reactor

Hypothese van verklaringen voor de werking van de Gillier-Pantone-reactor door cavitatie en expansie van het tweefasige mengsel (niet oververhitte waterdamp) gevolgd door een supersonische compressieschokgolf die het gasmengsel ioniseert. Deze theorie, die in de stand van de hypothesen blijft, zou complementair zijn aan de theorie van de ionisatie van waterdamp. Document verwijderd op verzoek van de auteur, op […]

Uitleg van de Pantone-motor: ionisatie en elektrificatie van de uitzetting van waterdamp

Dit document is een aanvulling op de theorie van de ionisatie van waterdamp tijdens een doping met watersysteem G of G + Document in het Engels waaruit blijkt dat de waterdamp die uitzet elektrisch geladen is en dit kan leiden tot elektrische schokken, wat gevaarlijk kan zijn. Journal of Electrostatics, 23 (1989) 69-78 Elsevier […]

Ionisatie van waterdamp

Samenvattend document over de elektrificatie-ionisatie van waterdamp toegepast op het Pantone-proces bij doping met water. Door J. Rochereau. Sleutelwoorden: QED, DEQ, Quantum Electro Dynamics, Radiation, UV, Sonoluminescence, water doping, heat engine efficiency, ionization, hydroxyl, hydronium. Inleiding Hier is mijn eigen document om een ​​verklaring te geven voor de waargenomen daling van het verbruik […]

Verklaring van waterdoping in motoren: ionisatie van waterdamp

Een geloofwaardige en interessante verklaring voor de doping met Gillier-Pantone-water door ionisatie van waterdamp? Theorie geschreven door Julien Rochereau (ISAT) in januari 2007. Nieuwe versie in december 2007. In een paar woorden, de verklaring waarvan de ontwikkeling wordt voorgesteld, is gebaseerd op een daling van het verbruik die alleen wordt veroorzaakt door de werking van waterdamp op de [ …]

Definitie van waterinjectie in motoren

Verklaringen en hypothesen rond de Pantone-engine. Sleutelwoorden: modificatie, redactie, pantone, wetenschapper, wetenschap, begrip. Dit subgedeelte van de site zal uitsluitend gewijd zijn aan een synthese van de verschillende wetenschappelijke hypothesen die rond het Pantone-proces kunnen worden opgesteld. Als u niet weet wat de Pantone-engine of het Pantone-proces is, raden we u ten zeerste aan […]

Hypothese van waterthermolyse

Sleutelwoorden: pantonemotor, pantoneproces, werking, aannames, vermindering van vervuiling, verbruik. Om te proberen een einde te maken aan de verschillende speculaties met betrekking tot het pantoneproces, volgt hier een reeks zekere feiten over de wetenschappelijke aannames die rond dit proces kunnen worden gedaan. Ontleding van water door thermolyse De eerste ontleding van water was […]

Waterinjectie in Daimler Benz-motoren op Messerschmitt-vliegtuigen

Enkele verklaringen over het aanjagen en de injectie van water of peroxiden van Daimler Benz op de vliegtuigen van de 2e wereldoorlog. Sleutelwoorden: motor, vliegtuig, LuftWaffe, supercharging, limieten, plafond, injectie, water, octaan, compressieverhouding, verbeteren, Merlin De Daimler-Benz DB 605-motor Inhoud 1) Inleiding 2) Snelle presentatie van de technische basisprincipes [… ]