Hoe kan ik de lenersverzekering wijzigen sinds de Hamon-wet?

Sinds de Hamon-wet van 2014 kunt u uw lenersverzekering in het eerste jaar opzeggen en vervangen door een voordeliger exemplaar. Deze bepaling wordt uitgebreid door de Lemoine-wet, door een wijziging die op elk moment tijdens de duur van het contract kan worden aangebracht.

Waarom van lenersverzekering veranderen?

Het is niet verplicht om een ​​abonnement te nemen op een lenersverzekering als u een woonlening afsluit. Maar aangezien dit laatste u jarenlang verplicht, kunnen er gevaren ontstaan. De kredietnemende instelling zou dan een garantie kunnen eisen ter dekking van deze onvoorziene gebeurtenissen, zoals een ongeval, overlijden of invaliditeit. Daarom kan het zijn dat u deze garantie toch nodig heeft, ook al is deze garantie niet verplicht.

Een keuze die vaak door de bank wordt opgelegd

Wanneer u een vastgoedlening afsluit, biedt de bank doorgaans een eigen lenersverzekeringscontract aan: dit is het collectief contract. Het is gestandaardiseerd en houdt geen rekening met het profiel en de behoeften van de kredietnemer. Het vertegenwoordigt een aanzienlijke kostenpost in de totale kosten van de lening, die een aanzienlijk deel (30%) kan vertegenwoordigen. Het zou daarom duur en minder praktisch zijn dan de individuele opties die andere verzekeringsmaatschappijen op de markt kunnen bieden. Hierdoor kan de lener deze opzeggen of zich er eenvoudigweg niet aan houden.

Een recht dat wordt versterkt door de Hamon-wet

Sinds de Hamon-wet van 17 maart 2014 kan het opzeggingsrecht van de kredietnemer van toepassing zijn binnen 12 maanden na de ondertekening van het leningscontract, voor alle contracten ondertekend vanaf 26 juli 2014, zonder kosten of ondersteunende documentatie. Hij moet echter andere verzekeringen aan de kredietverstrekkende organisatie voorleggen. Dit moet garanties hebben die vergelijkbaar zijn met die van het oorspronkelijke contract.

Om de bepalingen van de wet-Hamon te verlengen, is deze beëindiging sinds de wet-Lemoine nu op elk moment tijdens de geldigheidsduur van de verzekering mogelijk.

Aanzienlijk besparingspotentieel

Door de lenerverzekering te wijzigen, kan de lener aanzienlijk besparen op de totale kosten van zijn krediet, omdat hij kan profiteren van een voordeliger tarief of garanties die beter bij uw profiel passen. Volgens een onderzoek van UFC-Que Choisir bedraagt ​​de gemiddelde winst €10 over de looptijd van de lening, en kan deze oplopen tot €000 voor jonge kredietnemers in goede gezondheid.

Lees ook:  Leven zonder olie: emissieanalyses

Deze besparingen kunnen worden geherintroduceerd in milieuvriendelijkere initiatieven, zoals de energierenovatie van uw huis of de aanschaf van een schoon voertuig. In dit geval is het voordeliger om te kiezen voor een verzekeraar die specifieke garanties biedt die verband houden met ecologie.

Hoe de lenersverzekering wijzigen?

Om vandaag de lenerverzekering te wijzigen is de procedure vrij eenvoudig, maar u moet wel op bepaalde punten letten voordat u overgaat tot de beëindiging van uw huidige contract.

Punten van waakzaamheid

Voordat u de lenersverzekering wijzigt, moet u op een aantal punten letten:

  • het opzeggingsverzoek moet minimaal 15 dagen vóór de jubileumdatum van de leningsovereenkomst worden ingediend, anders moet u wachten tot het volgende jaar;
  • de kosten van delegatie: soms toegepast door de bank en die administratieve kosten of een renteverhoging kunnen omvatten in geval van wijziging van de verzekering van de kredietnemer. Controleer of deze kosten worden gecompenseerd door de gerealiseerde besparingen;
  • De niveaus van de garanties moeten overeenkomen met uw persoonlijke en professionele situatie en moeten het beginsel van gelijkwaardigheid van de door de bank geëiste garanties respecteren;
  • De gezondheidsvragenlijst (of gezondheidsverklaring) moet eerlijk zijn en naar behoren worden ingevuld, op straffe van nietigheid van het contract of vermindering van de uitkeringen bij een ongeval.

Te volgen stappen

Om de lenersverzekering volgens de Hamon-wet te wijzigen, moet u de volgende stappen volgen:

  • vergelijk de aanbiedingen die op de markt beschikbaar zijn, met behulp van een online vergelijker of met behulp van een gespecialiseerde makelaar;
  • kies degene die garanties biedt die gelijkwaardig zijn aan die van het collectieve contract, door het dekkingsniveau, de uitsluitingen, het eigen risico, de wachttijden, enz. te controleren. Raadpleeg het gestandaardiseerde informatieblad (FSI) voor verificatie;
  • stuur een verzoek tot opzegging naar uw oude verzekeraar en een verzoek tot vervanging naar uw kredietinstelling, vergezeld van het nieuwe verzekeringscontract en de FSI met een samenvatting van de garanties, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
Lees ook:  het IMF

Wacht dan op de reactie van de bank. Ze heeft 10 werkdagen de tijd om het verzoek te accepteren of te weigeren. In geval van weigering moet hij zijn beslissing motiveren en bewijzen dat de garanties niet gelijkwaardig zijn. Bent u echter van mening dat deze weigering onrechtmatig is, dan kunt u contact opnemen met de verzekeringsbemiddelaar of de rechter. Indien aanvaard, gaat zij over tot de wijziging van het leningscontract en informeert zij de oude en de nieuwe verzekeraar over de datum van beëindiging en de ingangsdatum van het nieuwe contract.

Als de door de Hamon-wet toegestane periode is overschreden, kunt u nog steeds van verzekering veranderen dankzij het Bourquin-amendement van 2018. Met dit laatste kunt u uw contract elk jaar opzeggen op de verjaardag van het contract, onder dezelfde voorwaarden als de Hamon-wet, maar met een opzegtermijn van twee maanden. Sinds 1 september 2022 kan elke kredietnemer echter op elk moment tijdens de looptijd van de lening van kredietverzekering veranderen, dankzij de Lemoine-wet.

De ecologische voordelen van het veranderen van de lenersverzekering?

Het wijzigen van de verzekering voor uw lening kan u vanuit ecologisch oogpunt verschillende voordelen bieden:

Een stimulans voor energierenovatie

Door de lenerverzekering te wijzigen, kan de lener profiteren van de besparingen die hij heeft gerealiseerd om energierenovaties aan zijn woning te financieren, zoals isolatie, verwarming, ventilatie, enz. Dit werk helpt het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het comfort en de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren. Sommige verzekeraars bieden ook specifieke aanbiedingen aan voor ecologische huisvesting, met voorkeurstarieven of aanvullende garanties.

Lees ook:  Studie over telewerken, thuiswerken ecologisch?

Een promotie van de duurzame mobiliteit

De kredietnemer kan de besparing gebruiken om een ​​milieuvriendelijker voertuig aan te schaffen, zoals een elektrische, hybride of CO2-arme auto. Ze kunnen alternatieve vervoerswijzen kiezen, zoals carpoolen, fietsen of openbaar vervoer. Sommige verzekeraars moedigen deze praktijken aan door premiekortingen of aanvullende diensten aan te bieden aan kredietnemers die deze vormen van reizen adopteren.

Bewustmaking van milieukwesties

De kredietnemer kan eindelijk een verzekeraar kiezen die zich inzet voor ecologie, door projecten te steunen die tot doel hebben de planeet te beschermen. Het kan dus helpen concrete acties te financieren en het publieke bewustzijn over milieuvraagstukken te vergroten. Sommige verzekeraars bieden zelfs solidariteitsverzekeringen aan, waarbij een deel van de bijdragen wordt gedoneerd aan verenigingen of stichtingen die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling.

De economische voordelen van het veranderen van de lenersverzekering

Het wijzigen van een lenersverzekering kan u verschillende economische voordelen opleveren, zoals:

  • Een verlaging van de verzekeringskosten, gematerialiseerd door een verlaging van het effectieve jaarlijkse verzekeringstarief (APR) en het totale effectieve jaarlijkse tarief (APR) van de lening.
  • Een betere aanpassing van de garanties aan uw persoonlijke en professionele situatie, waardoor u alleen betaalt voor de risico’s die u daadwerkelijk loopt.
  • Een grotere flexibiliteit van het contract, waardoor u de garanties, de quota of het verzekerd kapitaal kunt aanpassen aan de evolutie van uw vastgoedproject, uw inkomen, uw gezondheid of uw beroep.

De Hamon-wet biedt grote vrijheid aan kredietnemers die van kredietverzekering willen veranderen en stelt hen in staat te besparen op de kosten van hun vastgoedlening en mogelijk een ecologisch gebaar te maken. Om de lenersverzekering te wijzigen, hoeven ze alleen maar de marktaanbiedingen te vergelijken om de beste oplossing te vinden en vervolgens de voorwaarden en procedures te respecteren waarin de wet voorziet.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *