upcycling reparatie

Herstellen in plaats van weggooien, een essentieel gebaar voor het milieu!

De anti-afvalwet voor een circulaire economie, die op 30 januari 2020 unaniem werd aangenomen door de Senaat, na stemming in de Nationale Vergadering, zal het dagelijkse leven van de Fransen geleidelijk veranderen. Beter beheren, recyclen, hergebruiken, defecte onderdelen vervangen… dat zijn de hoofdlijnen van deze nieuwe wet. Update over de belangrijkste maatregelen, die […]

China vermindert de invoer van buitenlands bedrijfsafval fors. Een aardbeving of een kans voor de Europese recyclingindustrie?

Sinds 1 januari 2018 heeft China besloten de invoer van veel categorieën afval te blokkeren. China is ook 's werelds eerste recyclingfabriek na de eerste fabriek ter wereld te zijn geweest! Deze beslissing levert zowel in onze landen als daarbuiten veel problemen op. Analyse van de feiten! Een verbod […]

ufc energielabels

Energielabel: verbetering van de informatie over de prestaties van energie en duurzaamheid van het product

Energielabel: de UFC heeft zojuist een studie gepubliceerd over de prestaties en duurzaamheid van producten die een groeiende zorg van consumenten zijn. Terwijl de herziening van de energielabelrichtlijn op Europees niveau nog gaande is, publiceert UFC - Que Choisir de eindresultaten van een kwalitatief onderzoek (1) waarin de zeer […]

Download: Verdrag biologisch afbreekbare vuilniszakken

Verdrag inzake biologisch afbreekbare afvalzakken bestemd voor de inzameling van vergistbaar afval met het oog op hun organische terugwinning. Het doel van deze overeenkomst is om het beheer van het einde van de levensduur van vergistbaar afval aan te moedigen en te optimaliseren in het kader van geschikte organische terugwinningskanalen door de ontwikkeling van afvalzakken in […]

Bioplastics in Franse supermarkten

Bioplastics in Frankrijk: grote retailers engageren zich Op 19 november 2009 werd ter gelegenheid van de Mayors 'Fair een overeenkomst getekend door de Federation of Commerce and Distribution (FCD), de producenten van bioplastics (Club Bioplastiques , Plastics-Europe en Elipso), de Vereniging van Burgemeesters van Frankrijk (AMF) en het Ministerie van Ecologie, Energie, […]

Vervuiling van nieuwe technologieën: IT, internet, hi-tech ...

Compleet en synthetisch dossier over de milieu-impact van nieuwe technologieën Hightech vervuiling De ontwikkeling van de digitale samenleving leidt tot overconsumptie van energie en een constante toename van producten, materialen… en elektronisch afval. De regeringen en de industriëlen beginnen de ecologische kosten van de nieuwe economie te meten en schuchter te handelen. Maar voor […]

Het sorteren: rapporteren Idelux in een container yard

Trefwoorden: recyclage, inzameling, afval, recyclagecentrum, selectieve sortering, provincie Luxemburg, België, Idelux, Fost… Meer weten: Lees meer: ​​rapport over het containerpark in België bij Idelux Bijbehorend onderwerp van forums Sorteren in de praktijk voor particulieren. Om u meer te vertellen over selectief sorteren voor individuen: er gaat niets boven een goed voorbeeld, […]

Tips om afval te verminderen

Preventie van verpakkingsafval door consumenten. Afvalpreventie is, zoals de meeste milieuproblemen, een kwestie van maatschappelijke keuze. Ieder van ons als consument, burger en belastingbetaler draagt ​​enige verantwoordelijkheid en kan bijdragen tot verbetering van de situatie. Hier zijn een paar tips: Vermijd het kopen van [...]

verpakking

Waar worden de verpakkingen voor gebruikt? Een derde van het gewicht van onze bakken is afkomstig van verpakkingen. Als we de milieu-impact van ons afval willen verminderen, moeten we ons inspannen om de hoeveelheid en de schadelijkheid ervan te verminderen. Maar als de consument, voor zijn overvolle prullenbak, vaak de indruk heeft dat hij […]

onze vuilnis

Wat doen we met ons afval? Onze vuilnisbakken lopen over. Jaarlijks genereert een Fransman gemiddeld 434 kg huishoudelijk afval. Maar wat gebeurt er met deze bergen afval? De keuze voor afvalbeheerders was lange tijd simpel: storten of verbranden (met of zonder energieterugwinning). Kortom, we hebben het weggedaan [...]

industriële compostering

Industriële compostering Sleutelwoorden: recycling, compost, compostering, groenafval, organisch afval, terugwinning. Frankrijk produceert jaarlijks bijna 600 miljoen ton afval, waarvan meer dan 400 organisch afval. Voor de laatste is compostering een snel ontwikkelende behandelingsmethode, die wordt begunstigd door de huidige regelgevende en sociologische context. […]

kernafval

Nucleair: de puzzel van radioactief afval Sleutelwoorden: nucleair, afval, behandeling, radioactief, ultiem. Achilleshiel van kernenergie of controversieel argument van milieuactivisten: de kwestie van radioactief afval blijft een puzzel, lang geminimaliseerd, vandaag op het openbare plein, maar zonder dat er nog een definitieve oplossing is gevonden. Het meeste van dit afval is afkomstig van [...]

plasma behandeling van restafval

Verglazing van de plasmatoorts. Trefwoorden: afval, verwerking, verbrandingsovens, plasma, bedrijf. Een unieke knowhow in Europa: een pionier in de behandeling van afvalverbrandingsresidu's met een plasmatoorts, het bedrijf Europlasma is op initiatief van de eerste Europese eenheid voor verglazing van vliegas uit afvalverbranding huisvrouwen. De […]