nano-spike CO2 ethanol

CO2 (+ water + elektriciteit) omzetten in ethanolbrandstof door "nano-spike" -katalyse!

Nano-Spike-katalyse; vondst van het Oak Ridge National Laboratory een beetje… toevallig! Het proces maakt het mogelijk om ethanol te winnen uit CO2, elektriciteit en water in aanwezigheid van een specifieke nanokatalysator genaamd Nano-Spike. Het aangekondigde rendement op elektriciteit is 60 tot 70%, wat acceptabel is op voorwaarde dat er hernieuwbare elektriciteit wordt gebruikt (het proces is van weinig belang als de verbruikte elektriciteit meer CO2 uitstoot dan de reactie niet vangen!)! Uiteindelijk zal het een betere opslag mogelijk maken en dus de productie van hernieuwbare elektriciteit reguleren! Rol op industrialisatie!

(…) Nanochemicus Adam Rondinone en zijn collega's van het Oak-Ridge laboratorium van het Amerikaanse Department of Energy hebben een proces ontdekt dat CO2 omzet in brandbare ethanol - en dat allemaal bij toeval.

"We bestudeerden de eerste fase van de reactie pas toen we merkten dat de katalysator de hele reactie alleen deed", zegt Rondinone. De onderzoeker beschrijft de ingrediënten van zijn experiment als volgt: we nemen een snufje koperen nanodeeltjes die we op een oppervlak van met stikstof verrijkte koolstofdeeltjes strooien. De koolstofdeeltjes vormen "nanospikes", dat wil zeggen minuscule bliksemafleiders, slechts enkele atomen breed aan de bovenkant, en in staat om een ​​sterk elektrisch spanningsveld te creëren (een nanometer = een miljardste van een meter). (…)

Deze zeer reactieve mengsel verkregen in een kleine ruimte wordt een katalysator die, onder invloed van een elektrische stroom, rechtstreeks omzet in ethanol koolstofdioxide.
Het procesrendement is volgens de onderzoekers 63 tot 70 procent en levert dus weinig afval op. Bovendien is hij energiezuinig, aangezien een spanning van slechts 1,2 volt voldoende is om de reactie op gang te brengen. (...)

Dankzij de relatieve eenvoud van het apparaat (goedkope materialen, laag energieverbruik, productie van ethanol bij kamertemperatuur), Rondinone en zijn collega's nog steeds geloven in een industriële toepassing van hun proces. Zo kan het de overtollige energie geproduceerd door zonnepanelen of windturbines zetten in ethanol slaan. "Dit kan helpen glad uit onregelmatigheden in de productie van hernieuwbare energie. "

Meer informatie gebruiksaanwijzing: de aankondiging op de officiële website van het Oak Ridge National Lab

Debat over forums: Nano-spike katalysator: CO2 + water + elektriciteit = ethanol

Lees ook:  Econologie in de lucht op La Première van RTBF