nano-spike CO2 ethanol

Converteer CO2 (+ water + elektriciteit) in ethanolbrandstof door "nano-spike" -katalyse!

Nano-Spike katalyse; ontdekking van het Oak Ridge National Laboratory maakte een beetje ... bij toeval! Het proces maakt het mogelijk om ethanol te verkrijgen uit CO2, elektriciteit en water in aanwezigheid van een specifieke nanokatalysator genaamd Nano-Spike. Het geadverteerde rendement op elektriciteit is 60 op 70%, wat acceptabel is als hernieuwbare elektriciteit wordt gebruikt (het proces is van weinig waarde als de verbruikte elektriciteit meer CO2 afwijst dan de reactie niet vastleggen!)! Uiteindelijk zal het de productie van duurzame elektriciteit beter opslaan en reguleren! Sterke industrialisatie!

(...) De nanochemicus Adam Rondinone en zijn collega's van het Oak-Ridge Laboratory van het Amerikaanse ministerie van Energie ontdekten een proces om CO2 om te zetten in ethanol in brandstof - allemaal toevallig.

"We bestudeerden net de eerste fase van de reactie toen we merkten dat de katalysator de hele reactie zelf deed," legt Rondinone uit. De onderzoeker beschrijft de ingrediënten van zijn experiment: we nemen een snufje koperen nanodeeltjes die worden besprenkeld op een oppervlak van koolstofdeeltjes verrijkt met stikstof. De koolstofdeeltjes vormen "nanospikes", dat wil zeggen kleine bliksemafleiders, slechts een paar atomen breed aan de bovenkant, en in staat om een ​​sterk veld van elektrische spanning te creëren (een nanometer = een miljardste meter). (...)

Deze zeer reactieve mengsel verkregen in een kleine ruimte wordt een katalysator die, onder invloed van een elektrische stroom, rechtstreeks omzet in ethanol koolstofdioxide.
Volgens de onderzoekers is de efficiëntie van het proces 63 tot 70 procent en produceert daarom slechts een kleine hoeveelheid afval. Bovendien is het energiezuinig, omdat een spanning van 1,2 volt alleen voldoende is om de reactie te starten. (...)

Dankzij de relatieve eenvoud van het apparaat (goedkope materialen, laag energieverbruik, productie van ethanol bij kamertemperatuur), Rondinone en zijn collega's nog steeds geloven in een industriële toepassing van hun proces. Zo kan het de overtollige energie geproduceerd door zonnepanelen of windturbines zetten in ethanol slaan. "Dit kan helpen glad uit onregelmatigheden in de productie van hernieuwbare energie. "

Meer informatie gebruiksaanwijzing: de aankondiging op de officiële website van het Oak Ridge National Lab

Debat over forums: Nano-spike katalysator: CO2 + water + elektriciteit = ethanol

Lees ook: Bacteriën houden niet van nanodeeltjes