Prograss project: Bio-energie en het behoud

Combinatie van bio-energieproductie en natuurbescherming

Gedurende 3 en een half jaar onderzoekt het PROGRASS-project de mogelijkheden - economisch winstgevend en ecologisch aanvaardbaar - van het gebruik van graslanden om bio-energie te produceren in Europa. Met een bedrag van 1,6 miljoen euro van de Europese Unie moet het project de ontwikkeling mogelijk maken van een agronomisch systeem dat enerzijds het behoud van habitats garandeert en anderzijds de mogelijkheid dat bio-energieproductie niet concurreert met voedselproductie.

Het potentieel voor de betrokken gebieden is aanzienlijk: 1,5 miljoen hectare grasland in Duitsland, 2,2 miljoen in Engeland en 0,6 miljoen in Estland zou in principe bruikbaar zijn voor de productie van biomassa en bio-energie, zelfs als de composities en de kwaliteit zijn erg ongelijk. Sommige zijn onderworpen aan beschermende maatregelen. Een van de uitdagingen van het project is ook het creëren van nieuwe inkomstenbronnen voor kleine landbouwbedrijven en de opwaardering van economisch achtergestelde regio's.

Lees ook: Bio-ethanol op FR2

De door PROGRASS voorgestelde aanpak zal in verschillende fasen worden getest. In een eerste demonstratiefase wordt een mobiel pilootsysteem geïmplementeerd waarmee biomassa kan worden omgezet in vaste brandstof in drie Europese modelregio's: Estland, Engeland en Duitsland. Tegelijkertijd zullen de technische toepassingsmogelijkheden worden bestudeerd. Bovendien zullen onderzoekers moeten bepalen in hoeverre PROGRASSE vanuit economisch en sociaal-economisch oogpunt een oplossing is voor de toekomst in de bestudeerde regio's en of de aanpak kan worden omgezet. Voor de omzetting van graslandbiomassa in brandstof wordt een nieuw proces gebruikt en geleidelijk ontwikkeld, met als doel 70% (maximaal) van de energie in de biomassa te gebruiken.

PROGRASS bestaat uit 8 subprojecten waarbij Duitse, Britse en Estse partners zijn betrokken, die op een wetenschappelijk en praktisch niveau de milieu-, sociaal-economische en technische aspecten van deze nieuwe aanpak zullen bestuderen. De Europese Unie steunt het project in het kader van het LIFE + -beleid en het milieuprogramma.

Lees ook: Bio-ethanol: FAQ

PROGRASS deelnemers zijn de University of Kassel (coördinator), de University of Bonn, de Estonian University of Life Sciences, het Institute for Grassland and Environmental Research in Wales, de regio Vogelsberg, de Regionaal ministerie van Milieu van Hessen en industriële partners die bij de aanvraag zijn betrokken.

Bron: BE Duitsland

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *