Economie: sommige welvaart progressieve bezuinigingen

Economie en Maatschappij: sommige welvaart tot progressieve bezuinigingen of de verzorgingsstaat staat tot staat politieagent. Het politieke debat is grotendeels beperkt tot het gebied van het beheren van tegenstrijdige belangen van de verschillende sociale groepen, door middel van politiek compromis betekende voldoende is voor het behoud van de sociale structuur te verzekeren. De bodem van [...]

Om het masker te laten vallen

Zijn de fysieke grenzen aan de groei relevant?

Sinds de beroemde zin van KE Boulding en de publicatie van het rapport van de Club of Rome is deze fysieke grens een gewoonte geworden: meer reden om er op te letten en de geldigheid van de bewering in vraag te stellen, aangezien met opwarming van de aarde zijn dit de twee pijlers van een zachte "ecologische" kritiek op het functioneren van onze samenlevingen. Als ik dit soort kritiek 'zacht' noem, komt dat omdat het blind is voor andere verschijnselen en als dat zo is, komt dat omdat het in principe volledig overeenkomt met onze manier van doen. en betreurt het feit dat materiële obstakels de triomfantelijke mars ervan belemmeren.