ISO 13065 norm voor bio-energie

Een ISO-standaard voor duurzame bio-energie criteria

Als reactie op de groeiende internationale interesse in bio-energie en geconfronteerd met het ontbreken van wereldwijd geharmoniseerde duurzaamheidscriteria, heeft de ISO-standaardisatieorganisatie besloten een internationale standaard te ontwikkelen voor de duurzaamheidsaspecten met betrekking tot bio-energie.

Het ontwikkelingswerk zal worden gedaan in een nieuw projectcomité, ISO / CP 248, getiteld "Duurzaamheidscriteria voor bio-energie".

Dit comité zal internationale technische experts en specialisten op het gebied van beste praktijken bijeenbrengen om de sociale, economische en milieuaspecten met betrekking tot de productie, de toeleveringsketen en het gebruik van deze bio-energieën te onderzoeken. Deze experts zullen ook de criteria identificeren die voorkomen dat bio-energieën destructief zijn vanuit een milieu-oogpunt of agressief vanuit een sociaal oogpunt.

Sommige 29-landen zijn al betrokken bij dit werk (inclusief China en de Verenigde Staten).

Lees ook: EUBIONET 3, Europese ontwikkeling van biomassa-energie netwerk

De toekomstige internationale norm (ISO 13065) zou een belangrijk instrument moeten zijn om overheden te helpen de doelstellingen te halen die zij hebben gesteld voor alternatieve brandstoffen, inclusief het helpen voorkomen van het ontstaan ​​van technische handelsbelemmeringen in bio-energie.

De eerste vergadering van de ISO / CP 248 projectcommissie vindt plaats in april 2010.

Bron: Iso.org

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *