In Brussel, Twenty-Five voorkomen controverse over energie


Deel dit artikel met je vrienden:

Halverwege de Europese Raad hadden donderdagavond 23 maart de leiders van de Twenty-Five hun hoofddoel: scheidslijnen vermijden. Voor de eerste keer schetsten ze een gemeenschappelijk energiebeleid - zij het timide - terwijl ze controverses over economisch patriottisme ontweken, met name bekritiseerd door Frankrijk en Spanje.
De lidstaten zijn het eens geworden over de grote lijnen van een gemeenschappelijk energiebeleid, waaronder het spreken met één stem in de internationale arena en het versterken van hun interne markt. Ze kwamen overeen elk jaar bijeen te komen om de voortgang te beoordelen. Maar ze hebben "nog geen conclusies getrokken over specifieke doelstellingen" op energiegebied, ook al heeft de Europese Commissie "een mandaat gekregen" om voorstellen in te dienen, erkende haar voorzitter, José Manuel Barroso.

"Over tien jaar, als je terugkijkt, zul je je realiseren dat dit zeer substantiële debat heeft geleid tot een nieuw energiebeleid" in de EU, zei de Oostenrijkse Bondskanselier, Wolfgang Schüssel, huidige president van de Unie. Hij beloofde dat "er geen sprake is van een nieuwe superbureaucratie die belast is met energie", terwijl de heer Barroso verzekerde dat de lidstaten geen nieuwe bevoegdheden aan de Commissie zouden moeten overdragen.


Lees verderFacebook reacties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *