groene verzekering

Zoek een milieuverantwoorde woningverzekering

Steeds meer Fransen vragen zich bij het kopen van producten of het consumeren van een dienst af of ze een ecologisch verantwoord gebaar maken. Bedrijven hebben dit goed begrepen en integreren deze vraag in hun aanbiedingen. Naast het rekening houden met de principes van MVO in de context van duurzame ontwikkeling, is het ook een belangrijk marketingargument. Vandaag gaat de verzekering groen, wat we meer precies zullen zien in de context van woningverzekeringen.

Het belang van bedrijven bij het aanbieden groene verzekering

Het werk van verzekeraars is in wezen gebaseerd op risicobeheer. Het is een concept dat richting geeft aan de inhoud van de aanbiedingen en dat het mogelijk maakt om de prijs te bepalen. Op het gebied van huisvesting is respect voor het milieu echter een factor waarmee rekening moet worden gehouden. Zo is er de afgelopen jaren een toename geweest van het aantal als natuurrampen bestempelde gebeurtenissen, zoals overstromingen, stormen of hagelbuien. Al deze rampen veroorzaken aanzienlijke schade aan woningen en dit is erg duur voor verzekeringen. Zo kostte de Xyntia-storm in 2010 verzekeringsmaatschappijen bijna 1,5 miljard euro. Al deze gebeurtenissen zijn echter onbetwistbaar verbonden met klimaatverandering. Er ontstaan ​​dan twee oplossingen voor bedrijven die opstalverzekeringen aanbieden. De eerste is om de premies te verhogen, aangezien dit risico steeds minder uitzonderlijk wordt. De tweede is het aanbieden van groene verzekeringen om ecologisch verantwoord gedrag aan te moedigen.

Lees ook:  RT2012: om bioclimatism voor alle nieuwe gebouwen?

Wat is een ecologische verzekering?

Een ecologische verzekering vermindert enerzijds de impact op het milieu en stimuleert anderzijds ecologisch gedrag.

Groene verzekering met respect voor het milieu

Tegenwoordig is het mogelijk met digitalisering. Verzekeraars zagen al snel de voordelen van het ontwikkelen van digitale tools. Dit kost niet alleen minder energie, met name bij de implementatie van de digitalisering van documenten (facturen en elektronische contracten, uploaden van bewijsstukken uit de persoonlijke ruimte van de verzekerde, enz.). Digitalisering heeft bedrijven ook in staat gesteld geld te besparen, aangezien het een betere circulatie van informatie en dus een hogere productiviteit mogelijk maakt. Het online serviceaanbod is nu een criterium geworden bij het kiezen van een woningverzekering met vergelijkers online zoals op lecomparateurassurance.com.

ecologische verzekering

Verzekering die ecologisch verantwoord gedrag aanmoedigt

Hoe de impact van menselijke activiteiten op het milieu te beperken om de risico's van natuurrampen te beperken? De verzekeringsmaatschappijen zullen de ecologische benadering van de verzekerde aanmoedigen. Sommige bedrijven zullen bijvoorbeeld voordeligere tarieven bieden aan polishouders die recente en ecologische huisvesting hebben of aan degenen die renovatiewerkzaamheden aan hun woning hebben uitgevoerd om de energieprestaties van woningen te verbeteren. Bepaalde contractuele opties kunnen garanderen ecologische uitrusting zoals zonnepanelen of warmtepompsystemen geïntegreerd in de structuur van het huis. Bovendien gaan veel verzekeraars nu partnerschappen aan met verenigingen of ngo's als onderdeel van de ontwikkeling van MVO-principes. Het is een manier om ecologische actie te ondersteunen en tegelijkertijd het imago van het bedrijf te verbeteren.

Lees ook:  Houtkachel met warmwaterbatterij

Een woningverzekering is niet de enige die groen gaat. Dit geldt ook voor onderlinge maatschappijen, aangezien klimaatverandering ook gevolgen heeft voor de gezondheid en voor autoverzekeringen.

adapter economie tot ecologie : dit is de uitdaging van onze eeuw door Antonio Guterres

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *