Download: Verplicht te koken olie op te vangen, Valorfrit kaart


Deel dit artikel met je vrienden:

Aanvaardingsplicht van gebruikte frituurolie en vet (HGFU) in Wallonië, België.
Versie april 2007 door MRW - Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Milieubeheer (DGRNE).

overzicht

1. ACHTERGROND
2. WETGEVENDE REFERENTIEKADER
2.1. Decreet van juni 27 1996 betreffende afvalstoffen
2.2. uitvoeringsbesluiten
2.3. Decreet betreffende de milieuvergunning en gearresteerd
2.4. Regulations 1774 / 2002 van het Europees Parlement en de Raad van oktober 03 2002
3. CATEGORIEËN van vetten en oliën gebruikte frituurvetten
4. Rechtstreeks toepasselijke bepalingen om vetten en oliën die worden gebruikt
4.1. milieuvergunningen
4.2. Collectie / transport
4.3. grensoverschrijdende overbrenging van afgewerkte oliën en vetten
4.4. Verwerking van afgewerkte oliën en vetten
5. MILIEU OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN VERPLICHTING
HERSTEL OP HET GEBIED VAN eetbare oliën en vetten KAN
Gebruikt in de voedingsindustrie GREASE DENREEES
5.1. Overzicht van de keten van actoren en mogelijke bestemmingen
5.2. algemene context van milieu-overeenkomst
5.3. milieuconvenant
5.4. Valorfrit
6. INFORMATIE


Download het bestand (een abonnement op de nieuwsbrief kan nodig zijn): Verplichting tot koken olie op te vangen, Valorfrit kaart

Facebook reacties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *