Download energie en hernieuwbare elektriciteit, maten en technologieën orders


Deel dit artikel met je vrienden:

hernieuwbare hulpbronnen en elektrische energie-oplossingen .pdf 58 pagina's. Bernard Multon, ENS Cachan.

Pdf Synthesis Energy die een alomvattende aanpak van de energiebronnen en de behoeften van de mensheid presenteert.

Fossiele brandstoffen zijn niet-hernieuwbare en duurzame oplossingen, orde van grootte van de straling van de zon en de aarde ...

Elk jaar, de natuur levert aan de oppervlakte van het terrein van hernieuwbare energie gelijk aan zowel menselijke consumptie 8000

Eindverbruik van energie: eindverbruik van energie - na aftrek van de distributie verliezen (bijvoorbeeld verliezen in hoogspanningsleidingen) - in alle sectoren van de economie, met uitzondering van de hoeveelheden geconsumeerd door energieproducenten en transformatoren (bv eigen verbruik een raffinaderij). Finaal energieverbruik exclusief energie die wordt gebruikt als grondstof (met name petrochemie).

Verbruik van primaire energie: eindverbruik + consumptie + verliezen
producenten en verwerkers van energie (energie-sector). Het verbruik van primaire energie wordt gebruikt om de snelheid van de nationale energie-onafhankelijkheid te meten, terwijl het eindverbruik van energie wordt gebruikt om de penetratie van de verschillende vormen van energie gebruikers in economische sectoren te volgen.

gecorrigeerde verbruik: aangepaste effecten consumptie temperatuur en de mogelijke effecten van andere factoren (beschikbaarheid van water, de economische activiteit, dagen). In de balansen, de correcties op eindverbruik hebben alleen betrekking op temperatuur effecten. waargenomen verbruik voordat een correctie wordt in het algemeen aangeduid werkelijke verbruik.

Meer informatie: bezoek onze hernieuwbare energie forum


Download het bestand (een abonnement op de nieuwsbrief kan nodig zijn): Energie en hernieuwbare elektriciteit, maten en technologieën orders

Facebook reacties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *