Het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn op weg om Kyoto-protocol doelstellingen


Deel dit artikel met je vrienden:

Het Verenigd Koninkrijk en Zweden lijken de enige Europese ondertekenaars van het Kyoto Protocol landen waarschijnlijk hun gas emissiereductie van broeikasgassen te bereiken, terwijl dit lijkt onwaarschijnlijk voor Italië en Spanje.

De in Kyoto in Japan in 1997 155 ondertekende overeenkomst is geratificeerd door landen en in februari in werking getreden. Ondertekenaars Europese landen hebben zich ertoe verbonden te bereiken door 2012 totale niveau van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) lager dan 8% dan 1990. Naar aanleiding van deze verbintenis heeft de EU het noodzakelijk geacht om een ​​verdeling van de lasten van deze doelstelling onder de vijftien lidstaten. Deze doelstelling kan negatief zijn (-21% in Duitsland), geen (0% voor Frankrijk) of positieve (+ 15% voor Spanje). Een positieve doelstelling houdt in dat een land is toegestaan ​​om haar uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990, gezien de huidige economische ontwikkeling, maar slechts tot een bepaalde drempel te verhogen. Ondertekenende landen moeten een coherent energiebeleid met de doelstellingen te ontwikkelen. Zij moeten elk een actieplan met een specifiek tijdschema dat zou hen in staat stellen om die doelen te bereiken.

Lees verder


Facebook reacties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *