het lexicon


Deel dit artikel met je vrienden:

Deze pagina brengt de definities van de gebruikte termen op deze site

reactor
industrieel bedrijf dat wordt gemaakt pysico een chemische reactie.

koude plasma's
Plasma: Vloeistof uit gasmoleculen, ionen en elektronen. Dit is de 4ieme stand van zaken na de vaste, vloeibare en gas. Er zijn vele soorten plasma. Dit is de toestand van de meest complexe aangelegenheid. Een fundamenteel kenmerk van de indeling is de mate van ionisatie. Voor de eenvoud, wanneer een plasma is volledig geïoniseerd, wordt het genoemd heet thermische plasma's (4000 ° K), bij gedeeltelijke geïoniseerd het wordt koud plasma (1000 ° K) of plasma-ontlading (bliksem) genoemd.eclairs
kort en zeer helder licht als gevolg van een elektrische ontlading tussen twee halfgeleiders gescheiden door een gasruimte (of lege) niet-geleidend.

hervormen
Een werkwijze voor het verfijnen van een gas dat de samenstelling wijzigt onder invloed van de temperatuur en / of druk. Eventueel in aanwezigheid van een katalysator

Cracking
Omzetting, onder invloed van temperatuur en eventueel een katalysator, verzadigde koolwaterstoffen van een aardoliefractie lichtere koolwaterstoffen.

Opbrengst
Ratio van energie of andere door een machine energie of de overeenkomstige hoeveelheid wordt verbruikt door deze machine geleverde hoeveelheid.Verontreiniging
Afbraak van milieu (natuurlijk of niet) door externe stoffen in het milieu. Over het algemeen de vervuiling van het milieu kan worden beschouwd als de tijd of het milieu niet meer overtollige stoffen, meestal chemisch absorberen. Het is het breken van het saldo van een cyclus van zelfherstellende (recycling)

schoonmaken
Actie om schoon te maken: verwijder de externe elementen naar het midden met verzadigde.

koolwaterstoffen
chemische species voornamelijk samengesteld uit koolstof en waterstof met de formule na CnH2n 2 + (of varianten). Bijna alle fossiele brandstoffen bestaan ​​uit koolwaterstoffen, meer of minder eenvoudig.

Water
Heldere kleurloze vloeistof, geurloos, smaakloos, body verbinding waarvan de moleculen bestaan ​​uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom (H2O). De oceaan water dekt 80% van het oppervlak van de aarde. Dit is de definitie van Larousse, we zien, het zien van de video van het water beheerst de eigenschappen van water zijn, in werkelijkheid, hoewel onbekend voor de wetenschap ... of in ieder geval is het niet geleerd.Verbruik
Gebruik van een stof als energiebron of als grondstof aan het werk te bieden of exploiteren van een systeem. Vaak betreft de hoeveelheid materiaal verbruikt in het productsysteem.

motor
Geglazuurde wijze wordt elke energie (meestal thermisch of elektrisch) in mechanische energie.

boiler
Generator van stoom of heet water (soms ook andere vloeistof), voor verwarming, energie-opwekking.

Het omzetten van hydraucarbures
zie hervorming

Vapocracking
Hervorming in aanwezigheid van oververhitte stoom.

koolstofputten

Carbon putten verwijzen naar de opslag van CO2 door bossen en landbouwgrond te laten groeien door middel van fotosynthese. De bomen "slaan" tijdens hun groei het koolstofeffect op en voorkomen de verspreiding ervan in de atmosfeer. In het kader van de uitvoering van het Protocol van Kyoto zouden, rekening houdend met deze koolstofputten, alle inspanningen om industriële vervuiling en broeikasgasemissies te verminderen verminderen. Dit opslagverschijnsel stopt echter of keert zelfs terug aan het einde van de groei, wat betekent dat deze koolstofputten zeer controversieel zijn, in zoverre dat hun werkelijke bijdrage aan het evenwicht van de atmosfeer nog steeds onzeker is op het wetenschappelijke plan.

HQE

De HQE (High Environmental Quality) is een proces gestart in 1996, om de milieu-impact van een gebouw, natuurlijk verbruik van hulpbronnen, afvalbeheer, lawaai ... Veertien milieu-eisen (targets) te definiëren dit proces zoveel mogelijk te beperken. Ze hebben betrekking op het respect en de bescherming van de externe omgeving, en de oprichting van een bevredigende binnenmilieu, dat wil zeggen, comfortabel en gezond. De HQE is geen etiket, maar een certificering wordt overwogen.

Facebook reacties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *