De directeur van "Super Size Me" kondigt zijn volgende project

Regisseur Morgan Spurlock ("Super Size Me") heeft zojuist een optie genomen op de bestseller "The Republican War on Science" om het boek volgend jaar aan te passen aan het grote scherm, meldt Variety. Het boek van Chris Mooney onderzoekt de echte motieven achter de houding van de Amerikaanse overheid ten opzichte van wetenschappelijke onderwerpen zoals [...]

CITEPA: inventaris van luchtverontreinigende emissies in Frankrijk. sectoriële sets en uitgebreide analyse

Inventarisatie van luchtverontreinigende emissies in Frankrijk, sectorreeksen en uitgebreide analyses. Onder de voorraden in de CORALIE programma, dit rapport geeft een update van de emissies in de lucht op het vasteland van Frankrijk in het formaat "SECTEN" gedefinieerd door CITEPA en de emissies in terug [...]

CITEPA: inventarisatie van de emissies door grote stookinstallaties in Frankrijk

Inventarisatie van grote stookinstallaties in Frankrijk volgens de 88 / 609 / CEE- en 2001 / 80 / CE-richtlijnen - Presentatie en samenvatting van de resultaten. Dit rapport geeft een herinnering aan de definities die zijn gebruikt in de inventaris van grote stookinstallaties, evenals gedetailleerde resultaten per regio, bedrijfstak en brandstofcategorie. Download het bestand (een [...]

CITEPA: luchtverontreiniging door de afdeling in Frankrijk

Gedistranchiseerde inventaris van luchtverontreinigende emissies in Frankrijk door CITEPA. Dit rapport presenteert de departementale inventaris van atmosferische emissies voor grootstedelijk Frankrijk. De programma's worden gepresenteerd per afdeling en regio. Ze worden ook gerapporteerd aan de bevolking en het gebied, in de vorm van tabellen en kaarten. Dit document bevat daarom [...]

Luchtvervuiling neemt af met 8 anderhalve maand de levensverwachting van Europeanen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben deeltjesemissies naar de atmosfeer de levensverwachting in Europa met 8 anderhalve maand verminderd. De kosten van medische opvolging van mensen die ziek zijn vanwege deze deeltjes zijn erg hoog. Deze deeltjes in de lucht bestaan ​​voornamelijk uit sulfaat, nitraten, ammonium, chloride […]

Roetfilter en Ceria

Eolys Cerine is een additief gemengd met dieselbrandstof met 0.05 volumeprocent bedoeld om de temperatuur van (her) verbranding van deeltjes in het deeltjesfilter van voertuigen die ermee zijn uitgerust te verlagen. De gebruiker is over het algemeen niet op de hoogte van dit additief (het vullen van het Cerine "reservoir" tijdens de revisie van de 80 [...]

Download: Afsse: gevolgen voor de gezondheid van stedelijke luchtvervuiling. 2-rapport.

Dit boek van 2ieme stelt een aantal bepalingen voor die de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen en blootstelling van de bevolking kunnen nastreven. Bron: http://www.afsse.fr/pollution.atmo.html Download het bestand (een inscriptie op de Nieuwsbrief kan nodig zijn): Afsse: gezondheidseffecten van stedelijke luchtvervuiling. 2 rapport.

Download: Afsse: gevolgen voor de gezondheid van stedelijke luchtvervuiling. 1-rapport.

Geschat effect van chronische blootstelling aan fijne deeltjes op longkanker en X-ray cardiorepiratoire mortaliteit met projecties door 2002. In 2020 in Frankrijk zouden 2002-sterfgevallen te wijten zijn aan de blootstelling in stedelijke gebieden aan fijne deeltjes uit menselijke activiteiten (industrieën, auto's, verwarming ...), dit is een van de informatie [...]