Collectieve hypnose, totalitarisme versus dictaturen, enz. : de visie van Mattias Desmet

filosofische debatten en bedrijven.
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9174
Inschrijving: 10/12/20, 20:52
Plaats: 04
x 2590

Collectieve hypnose, totalitarisme versus dictaturen, enz. : de visie van Mattias Desmet
par GuyGadeboisTheBack » 03/01/22, 14:42

(Uittreksels)
De media spelen een grote rol in massaformaties en in totalitair denken. Het is waar.
Maar er is natuurlijk meer dan de media. Er zijn een aantal zeer specifieke voorwaarden nodig voordat massavorming en totalitair denken in een samenleving kunnen ontstaan ​​en deze voorwaarden zijn net zo belangrijk als de rol van de media.
Maar zonder de media kun je geen massatraining of crowdtraining creëren op het niveau dat we nu ervaren en op een niveau dat we hebben ervaren net voor WO II en in nazi-Duitsland en tijdens WO I, een deel van de 2e eeuw in de Sovjet-Unie.
Je hebt massamedia nodig om een ​​massaverschijnsel van dit niveau te creëren, dat klopt.

Aan het begin van de crisis bestudeerde ik de cijfers en de statistieken en merkte dat deze cijfers vaak flagrant verkeerd waren, terwijl mensen er tegelijkertijd in bleven geloven, in het mainstream-verhaal bleven geloven.
Dit is de reden waarom ik [het fenomeen] begon te bestuderen vanuit het oogpunt van massapsychologie, omdat ik wist dat massatraining een zeer grote impact heeft op intelligente en cognitief functionele individuen en ik dacht dat dit het enige was dat kon verklaren het feit dat zeer intelligente mensen begonnen te geloven in verhalen en getallen die op veel niveaus volkomen absurd waren.

Als je een massaverschijnsel op grote schaal wilt bewerkstelligen, zijn er 4 elementen die moeten worden aangebracht. Het eerste is dat je veel sociaal geïsoleerde mensen moet hebben, mensen die een gebrek aan sociale connecties ervaren.
Het tweede is dat je veel mensen nodig hebt die geen zin in hun leven kunnen vinden. En de 3e en 4e voorwaarde zijn dat het nodig is om veel "free-floating" angst en "free-floating" psychologische onvrede te hebben, wat betekent, voor angst en ontevredenheid, dat ze niet zijn gekoppeld aan een specifieke representatie . Het moet dus aanwezig zijn in de hoofden van mensen zonder dat ze deze gevoelens kunnen relateren aan iets concreets.
Als je deze 4 elementen hebt, namelijk het gebrek aan sociale banden, het gebrek aan zin in het leven, een "free-floating" angst en een "free-floating" psychologische ontevredenheid, dan loopt het bedrijf een hoog risico met met betrekking tot de geboorte van een massaverschijnsel.
En deze 4 voorwaarden waren kort voor de coronacrisis aanwezig. Er was als een epidemie van burn-outs. Er waren tussen de 40% en 70% van de mensen die hun werk als zinloos beschouwden, zoals beschreven in het boek "Bullshit Jobs" van deze Harvard-professor wiens naam ik altijd vergeet.
Hij is vorig jaar overleden denk ik. En ook, als we kijken naar het gebruik van geneesmiddelen, was het enorm en het laat zien hoeveel onvrede er in onze samenleving was.
In België gebruiken Belgen, die ongeveer 11 miljoen mensen vertegenwoordigen, bijvoorbeeld tot 300 miljoen doses antidepressiva per jaar. Het is enorm. En zo zien we dat deze 4 voorwaarden echt bestonden.
Het gebrek aan betekenis, het gebrek aan sociale connecties, "free-floating" angst en "free-floating" ontevredenheid.
Je moet weten dat vrij zwevende angst het meest pijnlijke psychologische fenomeen is dat een persoon kan ervaren. Het is extreem pijnlijk, het leidt tot paniekaanvallen en extreem pijnlijke psychologische ervaringen.
En dus, wat mensen in dit geval willen, is die angst ergens aan verbinden. Ze zoeken een verklaring voor hun angst. Als deze "vrij zwevende" angst sterk aanwezig is in de bevolking en als de media een verhaal verschaffen dat verwijst naar een object van angst en tegelijkertijd een strategie biedt die het mogelijk maakt om dit object van angst te beheersen, dan zullen alle angst is verbonden met dat object en mensen stemmen ermee in om de strategie te volgen om met dat object om te gaan, ongeacht de kosten [gevolgen]. Dit is wat er gebeurt aan het begin van de massatraining.

Dan, in de 2e fase, beginnen mensen een collectieve en heroïsche strijd tegen dit object van angst. Zo ontstaat er een nieuw soort sociale band en een nieuwe zin van het leven.
Plotseling is het leven gericht op deze strijd met het object van angst en daardoor ontstaat er een nieuwe verbinding met andere mensen. En de plotselinge omschakeling van een negatieve toestand, een radicaal gebrek aan sociale verbinding, naar het tegenovergestelde, naar een massale sociale verbinding die wordt ervaren binnen een menigte, die plotselinge omschakeling leidt tot een soort mentale bedwelming. of crowd training het exacte equivalent van hypnose.
Dus alle mensen die dit fenomeen van massavorming hebben bestudeerd, zoals Gustav Lebon, McDuggal, Cannetty, merkten op dat massavorming niet vergelijkbaar was met hypnose, maar het exacte equivalent ervan was. Massatraining is een soort hypnose.
Dus wat er gebeurt op dit moment dat mensen deze mentale bedwelming ervaren, is dat het er niet toe doet of het verhaal onjuist is, zelfs schaamteloos. Waar het om gaat is dat het tot deze mentale intoxicatie leidt.
En daarom blijven ze het verhaal volgen ondanks het feit dat ze de absurditeit ervan zouden kunnen beseffen door er kort over na te denken. Dit is het centrale mechanisme van massavorming en dit is wat het zo moeilijk maakt om het tegen te gaan.
Want voor mensen maakt het niet uit dat het verhaal niet klopt. En wat we constant proberen te doen, is laten zien dat het verhaal absurd is, maar voor mensen is dat niet waar het om gaat. Waar het om gaat, is dat ze niet terug willen naar die pijnlijke eerdere staat van "vrij zwevende" angst.
Ce que nous devons réaliser, si nous voulons changer la donne, est que la première chose que nous devons faire est de reconnaître cette anxiété douloureuse, de réfléchir à ce qui nous a mené à cet état de manque de sens de la vie, de manque de liens sociaux, d'anxiété "free-floating", de massif mécontentement "free-floating", et d'essayer de dire aux gens que nous n'avons pas besoin d'une crise corona pour établir de nouveaux liens sociaux entre- wij. We moeten andere manieren vinden die ons in staat kunnen stellen om te gaan met al deze psychologische problemen die bestonden vóór de coronacrisis en proberen andere oplossingen te vinden.
We hebben dit soort massaal fenomeen niet nodig om het probleem op te lossen. Massatraining is in feite een symptomatische oplossing voor een echt psychologisch probleem.
En naar mijn mening is deze crisis vooral een grote maatschappelijke en psychologische crisis, veel meer dan een biologische crisis, laten we zeggen.
En dus kun je vanuit deze staat van mentale bedwelming alle andere verschijnselen verklaren die verband houden met totalitarisme. Geestelijke roes leidt tot een vernauwing van het aandachtsveld, het zorgt ervoor dat mensen alleen zien wat door het verhaal wordt aangegeven.
Mensen zien bijvoorbeeld de slachtoffers van het coronavirus, maar lijken op correlatief niveau de nevenschade van lockdowns en de slachtoffers van die lockdowns niet te zien. Ze zijn ook emotioneel niet in staat om zich in te leven in de slachtoffers van lockdowns.
Het is niet uit egoïsme, het is een van de effecten van dit psychologische fenomeen. En in feite leidt massale training helemaal niet tot egoïsme, integendeel.
Massatraining vestigt de aandacht zo sterk op een enkel punt dat je alles van mensen kunt nemen, hun fysieke, materiële en psychologische welzijn, dat ze het niet eens merken. En dit is een van de grote gevolgen van massale training.
En het is precies hetzelfde als bij klassieke hypnose. Wanneer iemands aandacht tijdens hypnose op een bepaald punt is gericht, kun je de huid afsnijden zonder dat de persoon het merkt.

Dit is wat er gebeurt als hypnose wordt gebruikt als een soort anesthesie tijdens een operatie. Een eenvoudige hypnoseprocedure is voldoende om mensen volledig gevoelloos te maken voor pijn.
Je kunt er gemakkelijk mijn huid van afsnijden, zelfs zo ver gaan dat je een openhartoperatie uitvoert in bepaalde omstandigheden waarbij de chirurg de botten in de borstkas doorsnijdt zonder dat de patiënt het merkt.
Dit toont aan dat de aandacht zo sterk is, of het nu gaat om massatraining of hypnose, dat mensen totaal niet reageren op het verlies dat ze daardoor lijden.
Een ander gevolg dat typisch is voor totalitaire staten, is dat mensen radicaal intolerant worden voor elke dissonante stem. Als iemand een ander verhaal vertelt of iemand anders zegt dat het officiële verhaal niet klopt dan dreigt die persoon mensen wakker te maken en zullen ze boos worden omdat ze te maken krijgen met angst en ergernis.psychologische initialen en daarom zullen ze al hun agressie richten op deze dissonante stemmen.
En tegelijkertijd zijn ze radicaal tolerant ten opzichte van hun leiders, de mensen die de stem van het reguliere verhaal vertegenwoordigen. Zij [de leiders] kunnen bedriegen, liegen, manipuleren en doen wat ze willen, ze zullen altijd vergeven worden door de menigte omdat de menigte lijkt te denken dat ze het voor hun bestwil doen. Het maakt ook deel uit van de mechanismen van massavorming.

Als sommige van mijn collega's opzettelijk betrokken zouden zijn bij het veroorzaken van dit massaverschijnsel, denk ik niet dat dit op mijn faculteit het geval is.
Ik weet dat in Engeland enkele psychologen hebben gezegd dat ze door de overheid zijn ingehuurd om angst en ongerustheid te veroorzaken tijdens de coronaviruscrisis, maar ik ken soortgelijke technieken hier in België niet.

Gefinancierd worden door iemand vermindert uw vermogen om onafhankelijk te denken. Het gebeurt de hele tijd denk ik. En daarom moeten wetenschappers in hun publicaties altijd hun belangenverstrengeling vermelden, waar de financiering vandaan komt, want iedereen weet dat dat van invloed is op de resultaten.
Het zou niet zo moeten zijn, maar het heeft impact en ik denk dat die impact zich tot op zekere hoogte onbewust manifesteert. Soms is het zelfs bewust mogelijk. Maar het heeft wel een impact en eigenlijk weten we het al sinds 2005.
Op dit moment bevindt de wetenschap zich echt in een crisis en een van de redenen is dat bijna al het onderzoek wordt gefinancierd door mensen die eigenlijk niet betrokken zouden moeten zijn bij de financiering ervan.
Dat is een deel van de crisis, dat is duidelijk, maar het is iets anders om te zeggen dat alle wetenschappers tot verkeerde conclusies komen of opzettelijk hun gegevens manipuleren. Sommigen wel, daar zijn we ook zeker van.


Ik weet niet of u bekend bent met de studie die in 2007 werd gepubliceerd, denk ik door John Ioannidis, genaamd "Waarom de meeste gepubliceerde onderzoeksresultaten onjuist zijn" [2005]. Ik heb mijn scriptie over dit probleem in de psychologie gedaan en ik weet dat het waar is.

Als je de meeste gepubliceerde onderzoeken grondig analyseert, zul je ontdekken dat de conclusies onjuist zijn. Of het nu gaat om fouten, nalatigheid in de methodologie, twijfelachtige onderzoekspraktijken of zelfs fraude.
We hebben dus enorme problemen in de academische wereld en ik denk dat de problemen die we nu zien ontstaan ​​met de coronacrisis min of meer dezelfde zijn als de problemen die al lang bestaan ​​en die we tot nu toe niet hebben willen oplossen. hier. We zijn nu het slachtoffer van onze verwaarlozing.


Ik denk dat het beste perspectief is om te kijken naar de mensen die de totalitaire regimes in de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland hebben opgezet. En één ding is zeker: het zijn geen typische criminelen.
Omdat de meeste van deze mensen weten hoe ze zich moeten gedragen volgens sociale regels. Klassieke criminelen overtreden sociale regels, terwijl mensen in totalitaire staten die de misdaden plegen over het algemeen het tegenovergestelde worden gekarakteriseerd.
Ze zullen de regels tot op de letter volgen, zelfs als die regels radicaal crimineel zijn. Dat is dus een groot verschil.

Wat in deze context ook interessant is, is dat mensen als Gustave Lebon en Hannah Arendt hebben beweerd dat er maar één verschil is tussen massavorming en totalitarisme enerzijds, omdat de twee praktisch hetzelfde zijn, en klassieke hypnose anderzijds kant, is dat terwijl in klassieke hypnose de persoon die hypnotiseert wakker is, daarom zijn aandachtsgebied niet vernauwd is, in massavorming en totalitarisme het aandachtsveld is leiders van de massa, leiders van totalitarisme, is meestal zelfs smaller dan dat van de bevolking.

Dit betekent dat de leiders van het totalitarisme en de leiders van de massa sterk geloven in de ideologie die ze proberen te organiseren om de samenleving te organiseren. Zo zijn ze bijvoorbeeld overtuigd van transhumanisme, mechanisch materialisme, etc.
Ze zijn overtuigd van de ideologie, ze zijn ervan overtuigd dat deze ideologie een kunstmatig paradijs voor de mensen zal creëren, omdat het iets is dat alle vormen van totalitarisme gemeen heeft. Het totalitarisme zag voor het eerst het levenslicht aan het begin van de 20e eeuw, deze ideologie bestond daarvoor niet.

Vóór de 20e eeuw hadden we klassieke dictaturen. Vanaf de 20e eeuw hebben we totalitaire regimes en dat is iets heel anders, je kunt ze niet vergelijken [met klassieke dictaturen].
De leiders van de massa's en de leiders van het totalitarisme zijn ALTIJD, zoals Gutave Lebon en Hannah Arendt zeggen, diep overtuigd door ideologie. En ze willen het gebruiken om een ​​kunstmatig paradijs te creëren. We zagen het in de Sovjet-Unie, in nazi-Duitsland, en ik denk dat daarna de ideologieën van de nazi's en de Sovjet-Unie werden vervangen door transhumanisme in het algemeen.

Ik ben het er niet mee eens dat een totalitaire staat wetten oplegt. Ze leggen eigenlijk regels op, regels die elke 5 minuten veranderen. Dit is iets wat Hannah Arendt al heeft opgemerkt, zowel in de Sovjet-Unie als in nazi-Duitsland waren er geen wetten meer.

Gewoonlijk is slechts ongeveer 30% van de mensen echt verstrikt in het massafenomeen, in hypnose. Maar er zijn ook zo'n 35% tot 40% van de andere mensen die geen dissonante stemmen willen zijn in de openbare ruimte omdat ze bang zijn voor de gevolgen.
Dus over het algemeen zijn er ongeveer 70% van de mensen die zwijgen. 30% omdat ze overtuigd zijn van het mainstream verhaal en 40% omdat ze bang zijn om te spreken. En er zijn tussen de 20% en 30% die niet in het verhaal geloven en het in bepaalde situaties luid en duidelijk zeggen.

Er is een zeer interessant experiment gedaan door Solomon Asch [Conformity Experiment], misschien ken je het, over de impact van massale training en groepsdruk.
Wat betreft de vraag waarom sommige mensen immuun zijn voor massavorming, dit is een heel goede vraag, want wat zeker is, is dat de groep die immuun is altijd zeer divers is.
Ze komen uit alle politieke oriëntaties, uit alle sociale klassen, het is echt verrassend dat het zo divers is. Dit is iets dat al is beschreven in de zaak Dreyfus aan het eind van de 19e eeuw in Frankrijk.
De mensen die de zaak Dreyfus wilden laten onderzoeken en die niet in massahysterie tegen Dreyfus vervielen, hadden zo verschillende achtergronden dat het iedereen opviel. Ze kwamen van alle politieke oriëntaties, enz.

En wat is het dan dat deze mensen verbindt? Waardoor wordt iemand immuun? Ik denk dat het voor het beantwoorden van deze vraag nodig is om heel diep in de psychologie van individuen te duiken en jezelf af te vragen op welke manieren mensen psychologische stabiliteit proberen te bewerkstelligen.
Sommige mensen doen dit systematisch door in te stemmen met de groep. En andere mensen doen het door heel dicht bij wat zij denken dat redelijk is te blijven en niet bang zijn om hun mening te uiten. En in beide gevallen zorgt het voor een specifiek type psychologische stabiliteit en een specifiek type psychologische kracht.

Maar het is erg moeilijk om dit in een paar minuten uit te leggen.
Ik denk dat er een neiging is om onafhankelijk te denken, om met ons eigen hoofd te denken. Ik denk dat dat typisch is voor mensen die min of meer immuun zijn voor massavorming. De andere neiging om mensen te helpen hangt af van het feit dat mensen die gevoelig zijn voor massatraining het gevoel hebben dat ze er alles aan doen om anderen te helpen. En dat is precies het, alles wordt gedaan in een gevoel van burgerschap, ze doen het voor de gemeenschap, voor de gemeenschap. Ze zijn ervan overtuigd en dat was ook wat Hitler zei.
Hij verwachtte dat elke Duitser zijn leven zonder aarzeling zou opofferen voor de Duitsers. dat was ook wat Stalin zei. Ik ben het ermee eens dat mensen die zich niet bewust zijn van massale training, willen begrijpen wat ze geloven en dat ze de neiging hebben om te redeneren.
Maar ik denk niet dat dat genoeg is om uit te leggen waarom iemand niet gevoelig is voor massatraining. Ik denk dat we moeten verwijzen naar het begrip waarheid.
Ik denk dat we kortetermijnoplossingen kunnen bedenken, dingen die we nu kunnen doen, maar laten we eerlijk zijn, ik denk niet dat we de massa binnen een paar dagen wakker zullen maken.
Maar, zoals ik net zei, we kunnen blijven praten en er op die manier voor zorgen dat het massaverschijnsel niet te diep gaat en mensen een beetje wakker blijven en een beetje openstaan ​​voor corrigerende ervaringen.
Ik ben er zeker van dat het mogelijk is en ik ben er ook zeker van dat het uiterst belangrijk is om op een attente en weloverwogen manier te blijven spreken zoals we op dit moment doen.
Wat tegelijkertijd ook heel effectief maar moeilijk kan zijn, is het gebruik van humor. Omdat massatraining, net als alle andere soorten hypnose, altijd gebaseerd is op het toewijzen van autoriteit.
Hoe meer autoriteit iemand aan iemand toekent, hoe groter de kans dat hij door die persoon wordt gehypnotiseerd. En daarom humoristisch zijn op een gematigde, beleefde en verfijnde manier, omdat het anders agressie van de kant van de massa uitlokt, is zeer effectief als tegengif tegen massavorming en hypnose.
Maar zelfs als we de massa's nu wakker zouden kunnen maken, zouden ze over een paar jaar weer ten prooi vallen aan een ander verhaal en zouden ze weer gehypnotiseerd worden als we er niet in slagen om het echte probleem van deze crisis op te lossen: hoe, als welke samenleving, zijn we terechtgekomen? in die staat waarin een groot deel van de bevolking zich angstig en depressief voelt, zin in het leven mist, zich sociaal geïsoleerd voelt, enz. Dit is het echte probleem en als we er niet in slagen de oorzaak van dit probleem te vinden, zal de massa waarschijnlijk altijd worden gelokt door een leider in een massaformatie.

Dus ik denk dat de echte vraag in deze crisis is wat ons, in onze kijk op de mens en de wereld, in de manier waarop we het leven zien, dat we een gebrek aan betekenis ervaren.
En naar mijn mening is het onze materialistische en mechanistische kijk op de mens en de wereld die ons leidt naar een radicale vernietiging van echte sociale structuren en sociale banden en het gevoel dat het leven zin heeft.
Als je gelooft dat mensen biologische machines zijn, betekent dat per definitie dat het leven zinloos is. Wat zou de betekenis zijn van een leven, voor een mens, dat wordt gereduceerd tot een mechanisch radertje in een grotere machine die wordt vertegenwoordigd door het universum?

Als je de mens en het universum op deze manier waarneemt, dan ben ik bang dat je systematisch zult concluderen dat het leven zinloos is en dat je geen energie hoeft te steken in relaties zinvolle sociale relaties die je niet hoeft te volgen echte ethische principes, en daarmee je psychologische energie en je vermogen om te verbinden vernietigen. En je komt terecht in deze "free-floating" angst etc.

Ik denk dat de meeste mensen die het mainstream-verhaal niet accepteren, tegen de mechanistische kijk op het immuunsysteem zijn, bijvoorbeeld tegen de mechanistische kijk op het leven.
Ik denk dat dat ook een belangrijk kenmerk is van wat, misschien, een soort onderscheid maakt tussen de twee groepen. Niet helemaal natuurlijk, maar tot op zekere hoogte denk ik.
En ik denk dat het net zo belangrijk is om te weten dat de wetenschap zelf, de fundamentele wetenschappers, de grote 20e-eeuwse wetenschappers zoals Neils Bohr, Heisenberg, Schröndinger, maar ook de grote wiskundigen zoals Johann Bolyai, die een van de pioniers was van de niet-Euclidische meetkunde en van de theorie van de dynamiek van complexe systemen.
Ze kwamen allemaal tot de conclusie dat men de werkelijkheid niet volledig en rationeel kan begrijpen en zeker niet in mechanische termen. En dus moeten we proberen de wereld op een andere manier te leren kennen dan op een mechanische manier.


Iets in deze systemen lijkt onvermijdelijk te impliceren dat alle projecten eindigen in vernietiging. Dit maakt de situatie erg moeilijk.
Want we zien nu dat de mainstream ideologie direct ingrijpt in het fysieke lichaam van mensen en het lijkt erop dat zij ook in dit massaverschijnsel zitten.
We konden dus al voorspellen dat alle maatregelen die worden genomen, inclusief vaccinaties en andere zaken, op een dramatische mislukking kunnen uitlopen.


Als we mensen zelfs maar een beetje wakker kunnen houden met onze alternatieve stemmen, vooral deze groep die niet echt gehypnotiseerd is, totdat de schade aan het systeem duidelijk zichtbaar is, dan zouden ze het kunnen zien.
De volledig gehypnotiseerde groep zal hem nooit zien, en dat is het vreemde. Je kunt ze volledig vernietigen, je kunt met ze doen wat je wilt, ze zullen eronder lijden en niet wakker worden.
Maar de andere groep, de 40%, zal gemotiveerd zijn om, als er meer en meer schade is, hardop te gaan praten. Dit is dus het punt waarop iemand kan veranderen.
En hoe eerder je dat punt bereikt, hoe meer je ze wakker kunt houden. En daarom denk ik, en ik moet voorzichtig zijn als ik dit zeg, dat het het beste is dat we allemaal blijven praten in de openbare ruimte.

https://textup.fr/573766iC
1 x
'Het is beter om je intelligentie te mobiliseren voor onzin dan om je onzin te mobiliseren voor slimme dingen. De meest ernstige hersenziekte is denken.' (J. Rouxel)
"Neen ?" ©
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg" .... "Er is absoluut niets aan het klimaat te doen" .... "De natuur is kut". (Exnihiloest, ook bekend als Bledina)

Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9174
Inschrijving: 10/12/20, 20:52
Plaats: 04
x 2590

Re: Collectieve hypnose, totalitarisme versus dictaturen, etc. : de visie van Mattias Desmet
par GuyGadeboisTheBack » 03/01/22, 20:13

Meerdere mensen hierover forum lijden aan de symptomen die meesterlijk worden beschreven in deze stichtelijke tekst. Kun jij vinden welke? : Mrgreen:
0 x
'Het is beter om je intelligentie te mobiliseren voor onzin dan om je onzin te mobiliseren voor slimme dingen. De meest ernstige hersenziekte is denken.' (J. Rouxel)
"Neen ?" ©
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg" .... "Er is absoluut niets aan het klimaat te doen" .... "De natuur is kut". (Exnihiloest, ook bekend als Bledina)
Ahmed
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 10607
Inschrijving: 25/02/08, 18:54
Plaats: Bourgogne
x 1558

Re: Collectieve hypnose, totalitarisme versus dictaturen, etc. : de visie van Mattias Desmet
par Ahmed » 03/01/22, 20:37

Het is een formeel slecht verknoeide tekst, maar het is ongetwijfeld het feit van de vertaling ... In principe blijft de psychologische analyse interessant, maar vertoont ze haar grenzen, aangezien ze beperkt is tot formuleringen die specifiek zijn voor deze discipline. .
Het concept van "gezond verstand" dat wordt gebruikt, vertegenwoordigt een methodologisch twijfelachtig instrument. Bovendien wordt de aan de kaak gestelde 'mechanistische' opvatting niet uitgelegd en dat is jammer, want dan zou het systemische aspect dat kort wordt gesuggereerd heel duidelijk naar voren komen.
1 x
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9174
Inschrijving: 10/12/20, 20:52
Plaats: 04
x 2590

Re: Collectieve hypnose, totalitarisme versus dictaturen, etc. : de visie van Mattias Desmet
par GuyGadeboisTheBack » 03/01/22, 20:51

Ahmed schreef:Het is een formeel slecht verknoeide tekst, maar het is ongetwijfeld het feit van de vertaling ... In principe blijft de psychologische analyse interessant, maar vertoont ze haar grenzen, aangezien ze beperkt is tot formuleringen die specifiek zijn voor deze discipline. .
Het concept van "gezond verstand" dat wordt gebruikt, vertegenwoordigt een methodologisch twijfelachtig instrument. Bovendien wordt de aan de kaak gestelde 'mechanistische' opvatting niet uitgelegd en dat is jammer, want dan zou het systemische aspect dat kort wordt gesuggereerd heel duidelijk naar voren komen.

Het is een dialoog, je moet het hele ding lezen, ik heb willekeurig duidelijke bezuinigingen gemaakt.
0 x
'Het is beter om je intelligentie te mobiliseren voor onzin dan om je onzin te mobiliseren voor slimme dingen. De meest ernstige hersenziekte is denken.' (J. Rouxel)
"Neen ?" ©
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg" .... "Er is absoluut niets aan het klimaat te doen" .... "De natuur is kut". (Exnihiloest, ook bekend als Bledina)

Avatar de l'utilisateur
Exnihiloest
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 4149
Inschrijving: 21/04/15, 17:57
x 302

Re: Collectieve hypnose, totalitarisme versus dictaturen, etc. : de visie van Mattias Desmet
par Exnihiloest » 04/01/22, 21:25

Ahmed schreef:Het is een formeel slecht verknoeide tekst, maar het is ongetwijfeld het feit van de vertaling ... In principe blijft de psychologische analyse interessant, maar vertoont ze haar grenzen, aangezien ze beperkt is tot formuleringen die specifiek zijn voor deze discipline. .
Het concept van "gezond verstand" dat wordt gebruikt, vertegenwoordigt een methodologisch twijfelachtig instrument. Bovendien wordt de aan de kaak gestelde 'mechanistische' opvatting niet uitgelegd en dat is jammer, want dan zou het systemische aspect dat kort wordt gesuggereerd heel duidelijk naar voren komen.


Ja, ben het er vaak mee eens. En dan zien we daarin de gebruikelijke eigenaardigheden van de houders van het monopolie van helderziendheid: "als we de mensen ook maar een beetje wakker kunnen houden met onze alternatieve stemmen ...", dat wil zeggen, "het zijn de anderen die gehypnotiseerd, maar wij niet". Het houdt nog steeds de toespraak van een proselietpriester die zich wil bekeren tot zijn geloofsbelijdenissen.
0 x
Avatar de l'utilisateur
izentrop
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9346
Inschrijving: 17/03/14, 23:42
Plaats: picardie
x 778
Neem contact op met:

Re: Collectieve hypnose, totalitarisme versus dictaturen, etc. : de visie van Mattias Desmet
par izentrop » 04/01/22, 23:24

Gloubi-boulga, dierbaar voor de boswachter.
0 x
"Details maken perfectie en perfectie is geen detail" Leonardo da Vinci
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9174
Inschrijving: 10/12/20, 20:52
Plaats: 04
x 2590

Re: Collectieve hypnose, totalitarisme versus dictaturen, etc. : de visie van Mattias Desmet
par GuyGadeboisTheBack » 05/01/22, 13:28

izentrop schreef:Gloubi-boulga, dierbaar voor de boswachter.

Je bent gehypnotiseerd, je kunt het niet begrijpen, anders zou het zijn alsof je jezelf in een bodemloze put gooit ... : Mrgreen:

Ps: Ik merk dat sinds zijn meester ontslagen is, hij mij niet langer Guytou noemt, maar marionethoorn... de perfecte mimiek van een goed huisdier.
2 x
'Het is beter om je intelligentie te mobiliseren voor onzin dan om je onzin te mobiliseren voor slimme dingen. De meest ernstige hersenziekte is denken.' (J. Rouxel)
"Neen ?" ©
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg" .... "Er is absoluut niets aan het klimaat te doen" .... "De natuur is kut". (Exnihiloest, ook bekend als Bledina)
Ahmed
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 10607
Inschrijving: 25/02/08, 18:54
Plaats: Bourgogne
x 1558

Re: Collectieve hypnose, totalitarisme versus dictaturen, etc. : de visie van Mattias Desmet
par Ahmed » 05/01/22, 18:35

Domesticatie heeft over het algemeen negatieve gevolgen voor intellectuele prestaties ... Dit betreft ook de zelfvernietiging van menselijke samenlevingen; in het laatste geval is het de communicatie die de mondiale mogelijkheden vergroot ten nadele van individuen. Het is normaal dat een functie atrofiseert wanneer deze gedeeltelijk wordt gedelegeerd ...
Een ander interessant gevolg is de neotenie die het behoud van infantiel gedrag op volwassen leeftijd is ...
1 x
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
Econologue expert
Econologue expert
berichten: 9174
Inschrijving: 10/12/20, 20:52
Plaats: 04
x 2590

Re: Collectieve hypnose, totalitarisme versus dictaturen, etc. : de visie van Mattias Desmet
par GuyGadeboisTheBack » 05/01/22, 19:20

Ik zou het zeggen! : Wink: : Oops:
0 x
'Het is beter om je intelligentie te mobiliseren voor onzin dan om je onzin te mobiliseren voor slimme dingen. De meest ernstige hersenziekte is denken.' (J. Rouxel)
"Neen ?" ©
"Per definitie is de oorzaak het product van het gevolg" .... "Er is absoluut niets aan het klimaat te doen" .... "De natuur is kut". (Exnihiloest, ook bekend als Bledina)


 


  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht

Terug naar "Society and Philosophy"

Wie is er online?

Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 20-gasten