Gids voor elektromagnetische velden en gezondheid normen

Elektromagnetische velden en gezondheid. Uw gids in het elektromagnetische landschap

Volledige gids van 40 pagina's van de Belgische regering over elektromagnetische golven en hun mogelijke effecten op de volksgezondheid: aard van golven en elektromagnetische velden, energieniveaus en alarmdrempels, biologische effecten, voorschriften, vraag / antwoord, enz.

Lees meer en debat: elektromagnetische golven en gezondheid, de Belgische federale proces-verbaal

begeleiding en normen op électrmagnétique vervuiling

Avant-propos

Elke dag staan ​​we in contact met elektromagnetische velden. Naast natuurlijke elektromagnetische straling, zoals zonlicht en warmte, worden we blootgesteld aan stralen en velden van kunstmatige oorsprong, afkomstig van elektrische installaties, elektrisch vervoer, televisie, radio, telefonie. mobiel ... waarvan het gebruik constant toeneemt.

Deze groei in "elektromagnetische vervuiling" baart steeds meer mensen zorgen en er wordt veel gevraagd naar informatie over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Informatie hierover verstrekken kan soms verwarrend zijn. Daarom is het niet eenvoudig om hierover te communiceren.

Lees ook: Download: Oplossingen tegen het broeikaseffect

Het eerste obstakel is complexiteit. De gebruikte technologieën, het menselijk lichaam en de interactie van de twee zijn zo complex dat het bijzonder moeilijk is om informatie te verstrekken die alle noodzakelijke aspecten omvat.

Het tweede obstakel is onzekerheid. Het publiek eist concrete antwoorden op hun vragen, die noch de wetenschap, noch de autoriteiten soms kunnen geven. Hij wil ook absolute zekerheid en zekerheid in het dagelijks leven die we hem niet altijd kunnen geven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de risico's verbonden aan verkeer, medische procedures, het milieu, voedsel.

De overheid neemt maatregelen om de bevolking risico's te beschermen. Echter, wordt het voorzorgsbeginsel te vaak simplistisch geïnterpreteerd als een garantie absolute bescherming.

Het derde obstakel is het gebrek aan unanimiteit. Het publiek neemt inderdaad tegenstrijdige interpretaties en meningen waar. Vaak is het niet mogelijk om de betrouwbaarheid en expertise van beide experts te verifiëren. Wij geven ook vaak de voorkeur aan simplistische, lineaire en daarom beter te begrijpen beweringen, maar niet altijd correct. Voorzichtigheid is echter geboden bij het interpreteren van dergelijke berichten: de resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten in context worden geplaatst.

Lees ook: Download: Solar inverter SMA SunnyBoy LT, montagehandleiding

Deze brochure geeft een beeld van deze complexe materie in de meest objectieve en consistent mogelijk. Veel wetenschappers en medewerkers van de federale, regionale en gemeentelijke overheden hebben hun steen gebracht aan het gebouw.

Ik wil hen hier bedanken.
De minister van Volksgezondheid

Download het bestand (een abonnement op de nieuwsbrief kan nodig zijn): Gids: elektromagnetische velden en gezondheid normen

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *