Download: Total 2008 Europa van de hernieuwbare energie in de EU

Staat van hernieuwbare energie in Europa, 2008-editie

In 2008 bevestigde de EU haar toezegging om de uitstoot van broeikasgassen tegen 20 met ten minste 2020% te verminderen, het energieverbruik met 20% te beperken door een verbeterde energie-efficiëntie, en het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het uiteindelijke energieverbruik van de EU verhogen tot 20%.

Deze verbintenissen zullen worden omgezet in wetgeving, zoals de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie, die in 2008 werd aanvaard. In reactie op de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie, een van de eerste en belangrijkste maatregelen in 2009 voor de lidstaten zal de ontwikkeling zijn van hun "actieplannen voor hernieuwbare energie". Ze zullen het toneel vormen voor investeerders, gemeenschappen en lokale en regionale industrieën, en de weg wijzen voor de bouw van nieuwe energie-infrastructuur en voor het creëren van nieuwe banen en nieuwe bedrijven in de energiesector, terwijl tegelijkertijd een geweldige kans om de economische crisis het hoofd te bieden.

Lees ook: Transport en klimaatverandering (rapport)

Deze nieuwste publicatie van EurObserv, geproduceerd met steun van het programma Intelligent Energy - Europe (IEE), biedt een betrouwbare verwijzing naar experts en ambtenaren uit de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van actieplannen voor hernieuwbare energiebronnen. In de afgelopen jaren heeft het aangetoond dat zijn gegevens goed zijn gecorreleerd met officiële statistieken die door Eurostat zijn gepubliceerd, terwijl ze een jaar eerder werden verstrekt. Het biedt ook interessante observaties van professionals in de energiesector, die trends en alle bijbehorende bepalende factoren beïnvloeden.

Het IEE-programma ondersteunt acties in de hele Unie die gericht zijn op het wegnemen van barrières die de groei van de markten voor hernieuwbare energie belemmeren.

Het speelt een sleutelrol bij het ondersteunen van de multinationale teams van marktspelers (experts, NGO's, overheidsdiensten, investeerders, industrieën en bedrijven) om de 2020-doelstellingen te bereiken, zodat zij zich ter plaatse kunnen voordoen.

Lees meer en debat: RE in Europa in 2008

Lees ook: Download: Technologie Synthese op brandstofceltechnologie

Download het bestand (een abonnement op de nieuwsbrief kan nodig zijn): Europa 2008 evaluatie van hernieuwbare energiebronnen in de EU

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *