De kosten van het afvalbeheer is verdubbeld


Deel dit artikel met je vrienden:

Volgens het Agentschap voor Milieu en Energie Management (ADEME), de kosten van het beheer van stedelijk afval -de huishoudelijk afval, zuiveringsslib en afval élagage- is ruwweg verdubbeld in tien jaar. Vóór het aftrekken van financiële steun, het varieert in 130 220 euro per ton, om 40 95 euro per inwoner per jaar. Dit cijfer moet echter stijgen minder sterk in de komende jaren, zei ADEME.

bron: ADEME

Econology opmerking: Als het "normaal" is dat de hoeveelheid afval toeneemt, is het vreemd dat de specifieke kosten ook toenemen.
Inderdaad technologische en organisatorische verbeteringen aan zuivering stations, containerparken of verbrandingsovens de neiging om deze kosten te verminderen ...
tenzij:
- Er wordt rekening gehouden met de investeringskosten zojuist gemaakte (zo bevooroordeeld als amortisatie berekeningen vroeg of laat komen!)
- dit weerspiegelt de "aan" kosten van het sorteren van afval. In dit geval is het de bron (verpakking) die zou ingrijpen ... omdat live-subsidies op de lange termijn redelijk zijn?


Facebook reacties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *