Brandstoffen: Definities

Deel dit artikel met je vrienden:

Wat is een brandstof?

Conventionele brandstoffen massaal momenteel gebruik gemaakt koolwaterstoffen (biologisch lichaam uitsluitend uit koolstofatomen en waterstof).

De chemische formule van de koolwaterstoffen gebruikt in de automobielindustrie is gewoonlijk in de vorm:
Waar "n" en "m" het aantal respectieve koolstof- en waterstofatomen van het molecuul voorstellen.

Sommige functies in dienst

- Dichtheid:
geef het gewicht van een volume 1 dm3 (of 1 l) van dit materiaal ten opzichte van het water dat een gewicht van 1 1 kg l heeft.
De kern heeft een gewicht van 0,755 kg per liter.- Vlampunt:
Dit is de laagste temperatuur waarbij de concentratie van de uitgestoten dampen voldoende is om bij contact met een vlam of een hete plek een deflagratie te veroorzaken, maar onvoldoende om de verspreiding van de verbranding bij afwezigheid van de vlam te veroorzaken. piloot ".

- Bruto calorische waarde (GCV):
Hoeveelheid warmte in kWh of MJ, die zou worden vrijgegeven door de volledige verbranding van één (1) kubieke meter gas Normaal. Het water gevormd gedurende de verbranding weer in een vloeibare toestand en de andere producten die in de gasvormige toestand.
- De calorische (LHV): berekend door volgens afspraak de PCS condensatiewarmte (2511 kJ / kg) van het water gevormd tijdens de verbranding en eventueel water in de brandstof.

- Zelfontbrandingstemperatuur:
Dit is de minimumtemperatuur waarbij een brandstofmengsel, druk en samenstellingsgegevens, spontaan ontbrandt zonder contact met een vlam.

- Dampspanning:
De dampdruk van de druk waaronder het enkele lichaam geplaatst aan een bepaalde constante temperatuur in evenwicht is met de damp. Met andere woorden, is de druk waarmee de vloeistof kookt (of vaste sublimeert) en temperatuur.

- Dampdichtheid:
Deze gegevens geven het aantal keren dat de dampen van een product zijn zwaarder of lichter dan lucht. Deze maatregel is genomen tot het kookpunt.
Als de dampdichtheid groter dan 1, de dampen van een product de neiging bij de grond blijft.

- Viscositeit (Wikipedia, de vrije encyclopedie)
De viscositeit verwijst naar het vermogen van een vloeistof stroomt in vloeistofmechanica. In de omgangstaal, maar maakt ook gebruik van de term vloeibaarheid.
Met verhoogde viscositeit, vermogen fluïdum stroomt afneemt. De viscositeit neigt af te nemen met toenemende temperatuur.
Eén klasse, mechanische oliën volgens hun viscositeit, afhankelijk van de behoeften smering van de motor en de temperatuur waarbij de olie tijdens motorwerking wordt blootgesteld.

De verschillende soorten koolwaterstoffen:

1) Paraffine of alkanen:

Paraffinische koolwaterstoffen worden volgens het aantal atomen, bij omgevingstemperatuur en druk, in de vorm:- Gas met minder koolstof 5
- Fluid tussen 5 en 15 atomen
- Paraffine (vaste vetten) dan 15 atomen

Zij worden gekenmerkt door een open koolstofketen.

We onderscheiden de normale paraffine en iso paraffine, door het samenstellen van hun atomen. De twee hebben een algemene formule: C n H (+ 2n 2)

Enkele voorbeelden:
- CH4: methaan
- C3H8: propaan
- C4H10: butaan
- C8H18: octane

Conventionele brandstoffen zijn dan ook deel uit van de familie van alkanen.2) Aromatische

Zij bevatten één of meer onverzadigde ringen aan koolstofatomen van dezelfde soort als die welke benzeen 6.

algemene formule CnH (2n-6)

3) olefine.

onverzadigde koolwaterstoffen met één of meerdere dubbele bindingen, en riep, alkenen en cycloalkenen door de vorm (kettingen of cycli).

algemene formule CnH2n (voor niet-cyclische)

Opmerking: het achtervoegsel "ane" wordt gebruikt voor verzadigde koolwaterstoffen
Het achtervoegsel "éne" wordt gebruikt voor onverzadigde dubbelgekoelde koolwaterstoffen (een of meer)
Het achtervoegsel "yne" wordt gebruikt voor onverzadigde drievoudig gebonden koolwaterstoffen (een of meer)

Meer informatie gebruiksaanwijzing: stookolie

Facebook reacties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *