Lezing door Dr. Laigret en biologische conversie cijfers

Artikel rapportage over de arts persconferentie Laigret in april 1949 inhet Pasteur Instituut van Tunis.

Het originele (gescande) formaat van dit artikel is niet beschikbaar, het is gewoon een volledig transcript. Dit artikel bevat enkele interessante cijfers van conversie door het Laigret-proces (biologische werking van een Perfringens bacillus)

Dr. Laigret eindigt bij [...]

Biologische olie Laigret?

Wat is het proces van Doctor Jean Laigret en wat zijn de belangrijkste resultaten?>
Dekking meer dan 10 tijden Frankrijk's energiebehoeften voor transport door valorisatie van ons huishouden, landbouw- en industrieafval ...

Hier is wat zou, indien zij werden ontwikkeld, het proces van Dr. Laigret, van het maken van synthetische olie door anaerobe vergisting door bacteriën van [...]