Wereldwijde vervuiling versus lokale vervuiling!

Niet langer alles "mengen" zou de verdienste hebben om de beste remedies te overwegen om een ​​toekomst tegemoet te treden die beangstigend is geworden! Natuurlijk is het spel verloren tegen de opwarming van de aarde en het enige wat de mens nog rest is zich ertegen te beschermen, zich er zo goed mogelijk aan aan te passen en een fenomeen dat fataal is geworden te vertragen ... Doe dat ook [...]

Het minimumloon, een maateenheid voor sociaal onrecht?

Wat als het minimumloon de maateenheid voor sociale onrechtvaardigheid zou worden! Het was oh, hoe moeilijk was het voor deze minister die op de set van LCI was uitgenodigd om zijn beloning te zeggen in het licht van de "gekwelde" van het systeem en zijn onrechtvaardigheden "die hen aan die van hen deden denken op het ritme van hun ademhaling ... Een voorbeeld onder andere. Maar daar […]

Gebroken prijzen en lage kosten. Economische zegen of gevaar?

Lage kosten: geholpen door aanzienlijke technologische vooruitgang in de afgelopen twee eeuwen, werden economische strategieën geleid door onverzadigbare 'kapitalistische' uitdagingen, altijd veeleisender in termen van winsten en altijd gerechtvaardigd door de tussenkomst van de onzichtbare hand (1) 'die zou moeten optimaliseren voor hoe groter het aantal het resultaat van de keuze die reageert op [...]

De inzet van een nieuw ontwikkelingsmodel

Na enkele eeuwen waarin de wetenschap, het model van economische ontwikkeling en de technologische ontwikkelingen die daaruit voortkwamen de wereld, althans de westerse wereld, betoverd en tot dromen hebben gemaakt, zijn hier duizend valkuilen ontstaan, zodat deze 'vooruitgang' twijfelachtig is geworden, onderwerpen met de nodige voorzichtigheid, vanwege hun ernstige impact met onomkeerbare gevolgen [...]

Meer rechtvaardigheid en solidariteit in de economie: een vergelijking van economische rechtvaardigheid?

Als we veel (1) hebben gepubliceerd over onze visie op eerlijkheid en solidariteit in en met het bedrijf, ook op onze blog RémiG DPP (zie in het bijzonder het artikel "Ideaal beloningsmodel in het bedrijf"), e nieuws over de melk- en vleessector brengt ons ertoe onze benadering van de rechtvaardige verdeling van waarde te heroverwegen […]

Voor meer solidariteit tussen kapitaal en arbeid, meer billijkheid in beloning

Voor meer solidariteit tussen kapitaal en arbeid of hoe de lijnen in het bedrijf te verleggen voor meer eigen vermogen in beloning? In zijn boek "Voor meer solidariteit tussen kapitaal en arbeid" (uitgegeven door L'Harmattan 2004) benadrukt Rémi Guillet het belang van de uitdaging van het bedrijf bij het eerlijk delen van […]

Proefschrift over de natte verbranding en prestaties door Rémi Guillet

Natte verbranding en zijn uitvoeringen 232 pagina's in .pdf Proefschrift gepresenteerd met het oog op het behalen van de titel Doctor van de Universiteit Henri Poincaré, Nancy 1 in Mechanische en Energetische Wetenschappen. Door Rémi GUILLET. Trefwoorden: natte verbranding / verbranding / vochtigheid / hygrometrie / milieu / efficiëntie / energie / thermisch proces / stikstofoxiden […]