crit luchtvignet

Anti-vervuilingssticker en ZFE: lijst van betrokken steden

De anti-vervuilingssticker is aangebracht om een ​​lovenswaardige reden, namelijk om de luchtvervuiling die voortkomt uit wegtransport en de impact ervan op de gezondheid van de inwoners, heeft het systeem van het "luchtkwaliteitscertificaat" tot doel voertuigen die in heel Frankrijk rijden te classificeren op een schaal van 0 tot 5, van de minst vervuilende tot de meest vervuilende. Dit apparaat heeft in totaal 6 gekleurde knoppen, afhankelijk van de mate van milieuvervuiling van het voertuig. Het is van kracht zowel in officieel verklaarde lage-emissiezones (ZFE) als in gedifferentieerde verkeersperimeters (een verkeerssysteem dat wordt geactiveerd in het geval van een episode van intense of aanhoudende vervuiling). Als u elke EPZ wilt kennen die in uw gemeenschap is opgericht of als u op het punt staat om in een betrokken gebied te reizen, nodigen wij u uit om de volgende informatie te bekijken om de verschillende steden te ontdekken die voortaan binnen het bereik van het "certificaat" vallen systeem. luchtkwaliteit ". Dit helpt u zich voor te bereiden op eventuele verkeersbeperkingen.

Vervuilingsvignet: steden die hun EPZ's al hebben geformaliseerd of zich voorbereiden om dit te doen

In de eerste plaats zijn lage-emissiezones (voorheen beperkte verkeerszone of ZCR) specifieke zones die bij decreet van de prefectuur zijn ingesteld en waarin het verkeer van vervuilende voertuigen gedurende bepaalde tijdvakken wordt beperkt of verboden. Met andere woorden, de lokale autoriteiten differentiëren de voertuigen daar op basis van hun emissieniveau van luchtverontreinigende stoffen en het parkeerbeleid optimaliseren.

Lees ook:  Renault-patent: generatie van waterstof door waterdamp op hoge temperatuur om te zetten

De anti-vervuilingsstickers vormen dan een echte sleutel tot het circuleren in deze officieel verklaarde gebieden. Kortom, deze zones werden ingesteld met als doel de uitstoot van vervuilende stoffen aanzienlijk te verminderen, vooral in de grote steden. Het doel is dan ook om de luchtkwaliteit te verbeteren (vandaar de naam van het apparaat).

Als u meer wilt weten over de werking van het apparaat "luchtkwaliteitscertificaat", kunt u: meer informatie over Vignette-pollution.org, een dienst vanhet verkrijgen van stickers tegen vervuiling. Op deze site, die de procedures voor gebruikers vergemakkelijkt, kunt u uw badge bestellen volgens de milieuklasse van uw voertuig. De kosten van deze pastille bedragen € 3,67 voor een verzending naar Frankrijk (inclusief verzendkosten) en € 4,51 voor een verzending buiten Frankrijk (inclusief verzendkosten).

vervuiling auto's

Op dit moment hebben officiële EPZ's slechts betrekking op een klein deel van Frankrijk, maar tegen 2025 zal het systeem worden uitgebreid naar alle agglomeraties met meer dan 150 inwoners. De lage-emissiezones die al van kracht zijn, zijn te vinden in de volgende lokale autoriteiten:

  • Grand-Paris, inclusief intra-muros Parijs en de metropool Grand Paris (de 79 gemeenten binnen de perimeter van de snelweg A86)
  • Metropool Grenoble-Alpes
  • Metropool Lyon of Groot-Lyon
  • Metropool Rouen-Normandië (omtrek begrensd door de boulevards van het stadscentrum van Rouen)
  • Metropool van Groot-Nancy
Lees ook:  Cérine d'Eolys: commerciële presentatie

Bezorgd door het decreet van 17 september 2020, hebben andere gemeenschappen hun tijdschema voor het opzetten van EPZ's :

  • Toulouse Métropole (september 2021)
  • Straatsburg Eurometropool (1 januari 2022)
  • Metropool Aix-Marseille-Provence (in 2022)

Wat betreft de metropolen Montpellier-Méditerranée Métropole, Toulon-Provence-Méditerranée en Nice-Côte d'Azur, ze hebben hun kalender nog niet aangekondigd, maar zijn nog steeds van plan om hun ZFE dit jaar.

In Greater Nancy wordt het verkeer pas op de 3e dag van de vervuilingsepisode gedifferentieerd. In het geval van Rouen treffen verkeersbeperkingen aanvankelijk een klein deel van het stadscentrum en kunnen ze groter worden naarmate de situatie verslechtert. Vanaf september 2021 is de ZFE in Toulouse Métropole alleen van toepassing op Crit'Air 5 zware vrachtwagens of niet-geclassificeerde en lichte bedrijfsvoertuigen. De verkeersbeperkingen zal pas vanaf 2023 auto's betreffen. De sticker Crit'Air betreft ook 2 wielen : thermische motorfietsen en scooters

Steden waar gedifferentieerd verkeer van kracht is

Het luchtkwaliteitscertificaat is ook verplicht in gebieden waar de gedifferentieerd circulatiesysteem wordt ingesteld bij decreet van de prefect. Zoals eerder vermeld, wordt dit systeem alleen geactiveerd tijdens vervuilingspieken. Het doel van de autoriteiten is natuurlijk om de toestroom van vervuilende voertuigen te verminderen en daarmee de ernst en de duur van de episode te minimaliseren.

Lees ook:  Elektrisch rijden op 2 wielen: wat verandert er in 2021

Het gedifferentieerde circulatiesysteem is echter slechts tijdelijk, in tegenstelling tot EPZ's die permanent zijn. Elke gedifferentieerde verkeerszone staat bekend als de Air Protection Zone (ZFA) of Departmental Air Protection Zone (ZPAd) in het geval dat een hele afdeling wordt getroffen door de beperkingen.

De perimeter waarop het gedifferentieerde circulatiesysteem betrekking heeft, is al gedefinieerd in bepaalde grootstedelijke gebieden zoals: Grenoble, Île-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Rennes, Straatsburg en Toulouse. In ieder geval is het in uw belang om, voordat u naar een bepaald gebied gaat, vooraf de Vigilance Atmosphere-tool van het ministerie te raadplegen om erachter te komen of de prefectuur daar gedifferentieerd verkeer heeft geïnitieerd en of u dit moet verkrijgen. een anti-vervuilingssticker. Het is dan een kwestie van bepalen tot welk type uw voertuig behoort.

1 reactie op “Anti-vervuilingssticker en ZFE: lijst van de betrokken steden”

  1. Dit initiatief tegen milieustickers is een goede stap. Intramurale autoreizen vormen een van de grootste bronnen van luchtvervuiling. Het is daarom noodzakelijk om oplossingen te vinden om deze vervuiling te beperken, en het lijkt best moeilijk omdat ons gebruik van de auto zo diep geworteld is in onze gebruiken. Hoewel het gebruik van een eenvoudige zuigtablet misschien een beetje licht lijkt, is het een weerspiegeling van nieuwe regelgeving die zeer gunstig is. Om verder te gaan, zou het nodig zijn om de zones met beperking van de verontreiniging uit te breiden, ook al betekent dit een verlaging van de snelheidslimiet.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *