afkortingen


Deel dit artikel met je vrienden:

Hier zijn enkele nuttige afkortingen op het gebied van transport en / of duurzame ontwikkeling.

ACEA: Association of Automobile Manufacturers Euro-pese
ADEME: Agentschap voor Milieu en Energie Beheer
Aotu: inrichtende macht voor het stadsvervoer
APPA: Vereniging voor de preventie van lucht pol-lutie
ATE: Traffic Club
ATEnEE: Territoriale Acties voor milieu-ment en energie-efficiëntie
CA: Urban Community
CCFA: Franse Automobile Manufacturers Comite
UNFCCC: Conventie - Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
EC: Europese Commissie
Certu: Centrum voor studies over netwerken, vervoer, ruimtelijke ordening en openbare gebouwen
CETUR: Engineering Design Centre van de stedelijke trans-poorten
CH4: methaan
CIADT: Interministerieel Comité voor de planning en ruimtelijke ontwikkeling
ICDO: interministeriële commissie voor duurzame ontwikkeling-ment
CITEPA: Interprofessionele Technisch Centrum voor Studies van de luchtverontreiniging
CNADT: Nationale Planning Board en Grondbeleid
UNCED: VN-Conferentie over Milieu en Ontwikkeling,
CO: koolstofmonoxide
CO2: koolstofdioxide
CVC: Club fietssteden
CPER: State-Region plannen contract
Datar: Agentschap voor ruimtelijke ordening en regionale ac-tie
Darly: Zich verplaatsen in andere regio Lyon
Datar: Delegatie in de ontwikkeling van de ge-bied en regionale acties
DIREN: Regionale Directies van milieu-ment
DRIRE: regionale directies van Industrie, Onderzoek en Milieu
DVA: agglomeratie weg Dossier
DTT: Vervoer over land
EER: Europees Milieuagentschap (European Environment Agency)
EIA: Energie Info Space
EPCI: openbare instelling voor intergemeentelijke samenwerking
ERT: Europese Ronde Tafel van Industriëlen
ETBE: Ethyl tertiair butylether
Februari: Federatie van Belgische bedrijven
FNAUT: Nationale Federatie van Transport Gebruiker Verenigingen
FNE Federation France Nature Environnement
FUBicy: Franse Federatie van Bicycle Gebruikers
GART: Geconsolideerde vervoer autoriteiten
GHG: broeikasgas
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
CNG: Aardgas voertuig
LPG: Liquefied Petroleum Gas
HC: koolwaterstoffen
HFK: fluorkoolwaterstof
IATA: International Air Transport Association
ICLEI: ICLEI
IFEN: Franse Instituut voor Milieubeheer
INRETS: Nationaal Instituut voor Onderzoek naar Vervoer en Veiligheid
INSEE: Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Studies
IWW: Institut für Wirtschaftsforschung und Wirtschaftspolitik - Universität Karlsruhe
LAURE: wet op de lucht en het rationeel energiegebruik
LOADDT: apparatuur oriëntatie recht en duurzame ontwikkeling van het grondgebied
Loti: Inland Transport Orientation Law
63
MESD: ministerie van Ecologie en Duurzame Ontwikkeling
METLTM: Ministerie van Uitrusting, trans-poorten, huisvesting, toerisme en de zee
MIES: Inter ministeriële missie van het broeikaseffect
N2O: lachgas
NOx: stikstofoxiden
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling-ment
ONERC: National Observatory van de opwarming van de aarde effecten
PACA: Provence - Alpen - Côte d'Azur
PADD: Management Plan en Ontwikkel-duurzame
PDU: stedelijk mobiliteitsplan
PDE: Zakelijk reisplannen
PDS: De reis van de school plannen
BBP: Bruto binnenlands product
PLU: lokaal plan
PNLCC: nationale strijd tegen de klimaatverandering programma
UNEP: Programma van de Verenigde Naties voor milieu
POS: bezetting Plattegrond
PPA: Het plan van de atmosferische bescherming
PREDIT: National Research and Innovation Program in het vervoer over land
GWP: Global Warming Potential
CARA: regionaal plan voor de luchtkwaliteit
4D: Problemen en debatten voor duurzame ontwikkeling
RAC-F: Climate Action Network - Frankrijk
RATP: Régie Autonome des transports zijn pari
RFF Réseau Ferré de France
HVF: heffing op zware voertuigen met betrekking tot bijna-tingen
SCOT: Territoriale Samenhang
SDAU: Diagram van de ontwikkeling en stedenbouw
EVDB: Regeling van de ontwikkeling van de communautaire ruimte
SIFES: informatie en opleiding strategie op de uitstoot
SMV: Diagram Multimodal Interventionist
SNCF: National Society of Franse spoorwegen
NSDS: Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling
CCS: solidariteit en stadsvernieuwing
SSC: Diagram utilities
T & E: Transport en milieu
RBD: openbaar vervoer op eigen site
TER regionale sneltreinen
TGAP: algemene belasting op polluan-uw activiteiten
TGV hogesnelheidstrein
TIPP: binnenlandse belasting op aardolieproducten
TeC: carbon-equivalent ton
VNF: Waterwegen van Frankrijk
WWF-France: World Wildlife Fund - Frankrijk
acroniemen

Facebook reacties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *