Bek boerderij Hellouin

INRA: economische studie van permacultuur

INRA publiceerde een vierjarige studie over de economische levensvatbaarheid van biologische permacultuur. Deze studie getiteld "Permaculturele biologische tuinbouw en economische prestaties" toont aan dat permacultuur economisch behoorlijk competitief kan zijn in vergelijking met intensieve conventionele landbouw. De studie werd uitgevoerd op een vrij kleine oppervlakte van 1000m², dwz […]

Proefschrift over de natte verbranding en prestaties door Rémi Guillet

Natte verbranding en zijn uitvoeringen 232 pagina's in .pdf Proefschrift gepresenteerd met het oog op het behalen van de titel Doctor van de Universiteit Henri Poincaré, Nancy 1 in Mechanische en Energetische Wetenschappen. Door Rémi GUILLET. Trefwoorden: natte verbranding / verbranding / vochtigheid / hygrometrie / milieu / efficiëntie / energie / thermisch proces / stikstofoxiden […]

Menselijke en economische tol van de ramp in Tsjernobyl door de IAEA

Beoordeling van de ramp in Tsjernobyl door de IAEA gepubliceerd in 2005.pdf van 260 pagina's. Andere bronnen rapporteren een balans en cijfers die sterk verschillen van die gepubliceerd door de IAEA, zie links en uittreksel hieronder. Meer informatie: - Debat en informatie over de resultaten van Tsjernobyl: algemene kosten en gevolgen voor mens en gezondheid […]

levensduur van kerncentrales en nieuwe typen reactoren

Rapport over de levensduur van kerncentrales en nieuwe typen kernreactoren Parlementair rapport van de Nationale Vergadering, 2003. Dit rapport van 363 pagina's in .pdf maakt een technische en economische inventarisatie van civiele nucleaire technologie voor de productie van elektriciteit en omvat 3 essentiële onderdelen: Chap. 1: Beheer van [...]

Scriptie van de mijnen van Parijs: verbranding van stookolie en water

Bijdrage aan de verbranding van wateremulsies in zware stookolie. Proefschrift van de Mines de Paris, in maart 2008 gepresenteerd door D. Tarlet om de graad van Doctor te behalen aan de Ecole des Mines de Paris Specialiteit "Energetica". .pdf van 230 pagina's. Samenvatting Zware stookoliën, afgewerkte oliën of dierlijke vetten vormen […]

PlasmHyRad verbranding bijgestaan ​​Plasma en waterstof Radicals

PlasmHyRad-project, verbranding ondersteund door waterstof en radicalen. door JM Cornier, Universiteit van Orléans, GREMI - CNRS - MINISTERIE VAN ONDERZOEK. Elektrisch plasma-ionisatieproject van verbrandingslucht en brandstof om de efficiëntie en beheersing van vervuiling van verbrandingsmotoren te verbeteren. De tests hebben betrekking op methaan, de eenvoudigste van [...]

vochtige lucht verbranding: uitleg en performances

Stoompomp en natte verbranding: uitleg en prestaties door Rémi Guillet. De waterdamppomp Na begin jaren zeventig te zijn begonnen met onderzoek en ontwikkeling van condenserende warmtegeneratoren (van verbrandingsproducten), om de atmosferische condensatie van de dampen van de nieuwe brandstof te beperken, […]

Studie over telewerken, thuiswerken ecologisch?

Studie over telewerken. Verslag van ingenieursstudenten ENSAIS Door C.Martz en C.Stefani, december 2000 Inleiding Telewerken wordt vaak geassocieerd met waarden als terugkeer naar het platteland, de vrijetijdssamenleving of het opnieuw verbinden met het gezin. Voor sommigen is het een oorzaak van baanonzekerheid, voor anderen is het [...]

Uitleg van de Pantone-motor: ionisatie en elektrificatie van de uitzetting van waterdamp

Dit document is een aanvulling op de theorie van de ionisatie van waterdamp tijdens een doping met watersysteem G of G + Document in het Engels waaruit blijkt dat de waterdamp die uitzet elektrisch geladen is en dit kan leiden tot elektrische schokken, wat gevaarlijk kan zijn. Journal of Electrostatics, 23 (1989) 69-78 Elsevier […]

Download: Project echo motor door Mines de Douai, Eindverslag

Echo-Motor-project over het Pantone-proces door de technische school van Mines de Douai. Ons project omvat de studie van de Pantone-reactor. Onze keuze was om prototypes te maken en te testen op basis van de plannen van het oorspronkelijke octrooi en om onze resultaten en onze aanpak te verspreiden. We wilden geen [...]

Download: Pantone-engine-studie bij UQAR

Eco-energieproject: de generator aandrijven Opnieuw ontworpen door Jean-Mathieu Santerre en Simon-Nicolas Deschênes (Team H05-CM-E5), Universiteit van Quebec in Rimouski, Quebec, Canada Hier is de volledige studie van een voltooid project door 2 ingenieursstudenten aan de Universiteit van Rimouski. Lees de samenvatting: Studie van een Pantone-generator aan de Universiteit van Quebec in Rimouski Download het bestand (een inscriptie […]

Download: Verslag over stedelijk vervoer: energie en organisatie

Technologisch onderzoeksproject uitgevoerd door Christophe Martz bij ENSAIS en ondersteund eind januari 2001. Dit is een studie naar de congestie van stedelijke centra en het inventariseren van de verschillende technologische oplossingen die de luchtkwaliteit en verkeersomstandigheden in stedelijke centra. Unanieme conclusie: de organisatie en het gedrag van […]

DEA: biobrandstofalcohol

Volledige studie: energieparadox Frankrijk-Brazilië in verband met alcohol en distillatie. Sleutelwoorden: alcohol, geschiedenis, destillatie, distillatie, sociale rol, biobrandstoffen, petroleum, nucleair Door Armand Legay, DEA 2001/2002, afdeling Sociologie, Universiteit van Rouen. Scriptiebegeleider: François Aballea Scriptiebegeleider: Jean-Louis Le Goff Klik op de afbeeldingen voor een vergroting. Samenvatting van […]

Pantone-engine op UTC

TX-rapport: Experimenteren met de PMC Pantone-reactor op een motor van het type Citroën 2CV. Geproduceerd aan de Technische Universiteit van Compiègne door LEFEBVRE Julien en NGUYEN Marc Inleiding Het nieuws van de afgelopen maanden heeft aangetoond dat de behoeften aan alternatieve energiebronnen zijn toegenomen. Het vat olie wordt inderdaad niet langer verhandeld onder [...]