België: Vlaamse biobrandstoffen in het openbaar vervoer?

VITO onderzoekt de milieu-impact van biobrandstoffen voor openbaar vervoer en dienstvoertuigen in Vlaanderen

Op verzoek van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid analyseerde VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) het verbruik en de uitstoot van drie soorten dienstwagens met behulp van pure plantaardige olie (HVP) in vergelijking met voertuigen die op biodiesel B5 en diesel rijden.

Voor de twee lichte voertuigen is het HPV-alternatief respectiever voor het milieu. HVP genereert minder CO2 en het gebruik ervan resulteert in een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van deeltjes. De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) blijft echter hoog. De snelheid van koolmonoxide en koolwaterstoffen is variabel, maar ligt ver onder de geldende Europese normen. Het derde voertuig van het type 3 × 4 dat biobrandstof gebruikt, heeft een vrij negatieve invloed op het milieu, waarschijnlijk vanwege het brandstofinjectiesysteem. Voor de drie voertuigen gemeten VITO een hoog verbruik (tot een extra 4%) van biobrandstoffen in vergelijking met diesel.

Lees ook: Duitsland: stopzetting van de steun biobrandstof uit 2008

Hetzelfde type onderzoek werd uitgevoerd voor de bussen van het Vlaamse transportbedrijf De Lijn. Het verbruik en de uitstoot van broeikasgassen van voertuigen die respectievelijk PVH, diesel, biodiesel en verschillende mengsels van biodiesel gebruiken, werden vanaf dezelfde route vergeleken. Net als bij andere voertuigen was er een overconsumptie van 15% voor biobrandstoffen.

Het gebruik van biodiesel resulteert in een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot dan bij diesel. Wat de uitstoot van koolwaterstoffen en deeltjes betreft, zijn biobrandstoffen milieuvriendelijker. Wetenschappers hebben ook een hogere stikstofoxide-uitstoot voor diesel gevonden in vergelijking met biobrandstoffen. Dit resultaat staat in contrast met de eerdere metingen die al door VITO zijn gedaan.

Enkele jaren geleden transformeerde De Lijn enkele coaches om ze bij de HPV te laten rijden. Deze studie moet concluderen over de interesse voor het milieu om over te stappen op biobrandstof uit alle bussen van De Lijn. In mei 2008 heeft minister Kathleen Van Brempt het gebruik van biobrandstoffen voor bussen van De Lijn opgeschort na de groeiende controverse over de milieu-impact van biodiesel. Ze zei dat "biobrandstoffen alleen opnieuw worden geïntroduceerd als bewezen is dat hun productie het milieu respecteert en dat ze de uitstoot van broeikasgassen helpen bestrijden".

PVH is een generieke term voor oliën die afkomstig zijn van oliehoudende zaden zoals raapzaad. Deze olie wordt koud uit de zaden gehaald, gefilterd en is klaar voor gebruik zonder verdere behandeling. HVP kan worden gebruikt als brandstof voor auto's, vrachtwagens, tractoren en schepen. Het moet voor gebruik worden voorverwarmd, dit voorverwarmen gebeurt in een ombouwset waarmee een dieselmotor met HPV kan werken. Meestal wordt biodiesel gemengd met fossiele diesel, bijvoorbeeld B5 biodiesel bevat 5% biobrandstof.

Lees ook: Biobrandstoffen op TF1

VITO, het Vlaamse technologische instituut, ontwikkelt duurzame technologieën op het gebied van energie, milieu en materialen voor zowel de publieke als de private sector. Het biedt innovatieve oplossingen om het concurrentievermogen van bedrijven te vergroten en oefent adviesvaardigheden uit bij de overheid en het bedrijfsleven bij het opstellen van hun strategisch beleid. Zijn onderzoeksinteresses omvatten automotive en brandstoftechnologieën, milieutoxicologie, teledetectie en aardobservatie. Bescherming van het milieu, beheersing van de effecten van klimaatverandering en bevordering van rationeel gebruik van energie en grondstoffen zijn de essentie van alle projecten van het instituut.

Meer informatie gebruiksaanwijzing: Vito.be et forum biobrandstoffen

Bron: BE België

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *