papieren auto

2021 Gray Card-belastingen: de wijzigingen

Sinds het begin van het jaar heeft de autobelastingen verschillende wijzigingen ondergaan, met name op het niveau van de prijs van het kentekenbewijs. Deze veranderingen hebben gevolgen voor veel gebieden, waaronder milieusancties en beheersvergoedingen. Zelfs als de regionale belastingen niet echt werden beïnvloed door deze wijzigingen, heeft de verhoging van de tarieven de registratieprocedures enorm verstoord. Laten we eens kijken naar de nieuwe functies van 2021 die van invloed zijn geweest op de grijze kaarten.

Procedures die in 2021 veranderden

In 2021 zijn meer elementen gewijzigd, te beginnen met de procedures voor het verkrijgen van een kentekenbewijs.

Verhoging van de beheersbelasting Y4

De Y4-belasting of beheerbelasting is een belasting die van toepassing is op alle kentekenbewijzen, zelfs degenen die zijn vrijgesteld van regionale belastingen. Het toont een vaste prijs die voorheen € 4 bedroeg. Met de wijzigingen die het kentekenbewijs hebben beïnvloed, is de beheerbelasting zojuist verhoogd tot 11 €. Deze prijsstijging gebeurde zonder waarschuwing, waardoor automobilisten in complete wanorde raakten.

Waar is het voor?

Vandaag is de beheerbelasting omgedoopt tot "vaste belasting". Het wordt gebruikt om het beheer en de productiekosten van het kentekenbewijs te financieren.​ Deze belasting is van toepassing op zowel nieuwe als gebruikte voertuigen. Als onderdeel van de nieuwe procedure die is ingevoerd door de ANTS (National Agency for Secured Titles), vergemakkelijkt het de registratieprocedures.

Y4 belastingvrijstelling

Sommige procedures zijn vrijgesteld van de vaste belasting. Dit zijn adreswijzigingen, invoercorrecties bij inschrijving, kentekenwijziging van FNI (Rijksregistratiedossier) naar SVI (Voertuigregistratiesysteem). Als je wilt vernieuw de registratiekaart van uw voertuig, U kunt registreer online op Eplaque.fr of ga naar de ANTS-website. U moet weten dat het niet meer mogelijk is om een ​​registratiekaart bij de prefectuur aan te vragen.

grijze kaart 2021

Aanscherping van de ecologische boete voor nieuwe voertuigen

Deze nieuwe boeteregeling voor motorvoertuigen is begin 2021 in werking getreden. Het is een belasting die extreem vervuilende voertuigen moeten betalen bij hun inschrijving.

Alle nieuwe voertuigen die vanaf januari 2021 zijn geregistreerd, worden getroffen door deze ecologische straf, of het nu gaat om personenauto's, vrachtwagens voor personenvervoer of bestelwagens voor carrosserieën (met ten minste 5 zitplaatsen).

Ook auto's die een technische wijziging hebben ondergaan (ombouw van een bedrijfswagen tot personenvervoerder) en die nog niet zijn belast, vallen onder deze regeling. Anderzijds, als de registratie na de ombouw van het voertuig 6 maanden of meer na de eerste registratie werd verkregen, geniet deze een vermindering van 10% van de boete.

Echte veranderingen in 2021

Net als de beheerbelasting heeft de ecologische boete voor nieuwe auto's dit jaar een grote verandering ondergaan. Het is van toepassing op voertuigen vanaf 133 g CO2 / km en vereist een belasting van 50 € voor dit niveau van vervuiling. Hoewel dit triggerpunt (WLTP-uitzending) of lager dan vorig jaar (138 g CO2 / km), is het voor automobilisten nog steeds onaangenaam om deze boete te betalen.

Lees ook:  CO2 uitstoot per liter brandstof: benzine, diesel of LPG

Waar het plafond voor de ecologische boete in 20 € 000 was, is het nu € 2020. Voertuigen bereiken deze drempelwaarde wanneer ze een CO30-gehalte vertonen dat hoger is dan of gelijk is aan 000 g / km. Ook voor volgend jaar is een verhoging van dit plafond voorzien.

Het goede nieuws is dat grote gezinnen kunnen profiteren van een verlaging van deze boete, op voorwaarde dat aan bepaalde criteria wordt voldaan: voertuig met minstens 5 zitplaatsen, minstens 3 kinderen ten laste, voertuig voor het eerst geregistreerd in Frankrijk. De verlaging van de boete is 20 g / km per kind. Gastgezinnen kunnen ook profiteren van dit voordeel.

Opheffing van de 3 mogelijke straffen

In 2020 was er veel discussie over de afschaffing van 3 belastingen op gebruikte voertuigen. Ten slotte is dit verzoek dit jaar gehonoreerd en geïmplementeerd. Drie belastingen met betrekking tot vervuiling zijn dus van de prijs van het kentekenbewijs geschrapt. Dit is de boete die van toepassing is op tweedehandsvoertuigen met 10 PK of meer, de extra belasting op voertuigen van meer dan 36 PK en de jaarlijkse belasting van 160 €.

De tweedehands ecologische straf

Vroeger moesten gebruikte auto's van meer dan 10 pk belasting betalen voor elke verandering van eigenaar. Dit varieerde van 100 tot 1000 €, afhankelijk van het vermogen en de leeftijd van het voertuig.

De belasting bedroeg dus € 100 voor voertuigen van 10 tot 11 PK, € 300 voor voertuigen van 12 tot 14 PK en € 1000 voor voertuigen met meer dan 15 fiscale pk.

Sinds het begin van het jaar is de ecologische boete voor tweedehandsvoertuigen van meer dan 10 pk sindsdien niet meer van krachthet werd geannuleerd door de regering​ Nu hoeven oude auto's er niet meer voor te betalen.

De belasting op zeer krachtige voertuigen

Deze maatregel trad in werking in 2018 en legde een toeslag op voor voertuigen van meer dan 36 pk. Ze moesten € 500, - per extra paard betalen, met een plafond van € 8. Deze belasting is echter sinds 000 januari 1 afgeschaft als gevolg van de 2020 financieringsrekening.

Jaarlijkse belasting op vervuilende voertuigen

Naast de belasting op krachtige auto's en de ecologische boete op gebruikte voertuigen werd dit jaar ook een derde belasting afgeschaft. Dit is de jaarlijkse belasting op vervuilende voertuigen. Ter herinnering: auto's met een CO2-uitstoot van meer dan 190 g / km moesten een boete van 160 € / jaar betalen. Deze emissiedrempel wordt bepaald op basis van het jaar van registratie.

Lees ook:  Het kiezen van een fiets: racing fiets

Deze drie groene belastingen werden geschrapt omdat de regering vond dat ze niet winstgevend genoeg waren. Het Rijk compenseerde dit tekort echter door de ecologische boete in 2021 en 2022 te verhogen.

Einde van de CV-prijsverlaging voor voertuigen ouder dan 10 jaar

Volgens artikel 1599 sexdecies van het algemeen belastingwetboek genieten alle voertuigen ouder dan 10 jaar een korting en een speciaal regime bij inschrijving. Deze wet is in 2021 ingetrokken​ Dit betekent dat de korting op de prijs van de CV voor een oud voertuig dit jaar niet meer geldig is.

Deze wet is van toepassing op meerdere voertuigen van vervoeren, met name motorfietsen, niet-landbouwtrekkers en zware bedrijfsvoertuigen (GVW> 3,5 t). De intrekking van het artikel heeft ook geleid tot de afschaffing van de gewestbelasting voor aanhangwagens en landbouwtrekkers.

Voor motorfietsen bedraagt ​​de gewestbelasting 50% van de prijs van de normale CV. Deze prijs werd ooit gehalveerd voor tweewielers ouder dan 2 jaar, maar vandaag wordt dit voorrecht niet langer aan hen toegekend.

Echtelijke verandering: afschaffing van gratis registratierechten

Voorheen bracht de wijziging van de grijze kaart bij huwelijkswijziging slechts een verzendingsvergoeding van € 2,76 met zich mee. Tegenwoordig is het naast de verzendkosten ook nodig om de forfaitaire belasting van 11 € (Y4) te betalen om de grijze kaart te wijzigen. Ter herinnering: er kan om een ​​echtelijke verandering worden verzocht na een huwelijk, echtscheiding, overlijden of PACS (Civil Solidarity Pact).

uitlaat

Autobelastingen: de sterke punten

De wijzigingen in de registratierechten voor voertuigen hebben niet alleen negatieve gevolgen gehad. We hebben ook enkele punten geïdentificeerd die automobilisten ten goede kunnen komen.

WW voorlopige grijze kaart aan 11 €

WW-registratie is een voorlopige registratie afgegeven door de prefectuur​ Het fungeert als een voorlopige registratiekaart wanneer het voertuig nog niet alle nodige documenten heeft om definitief geregistreerd te worden.

U krijgt een voorlopig kentekenbewijs (CPI) als u net een nieuwe auto of een geïmporteerd tweedehands voertuig heeft gekocht. Als u voorheen de administratiekosten, de beroepsprijs en de CPI WW-prijs (afhankelijk van de prijs van het fiscale paard in de regio) moest betalen om een ​​auto in te voeren, het kost nu slechts 11 €​ Deze forfaitaire belasting werd beslist door de staat.

Goedkopere duplicaat van grijze kaart

Tot 2020 varieerde de prijs van een duplicaat kentekenbewijs naargelang de regio van inschrijving van het voertuig, wat betekende dat de prijs van het belastingpaard één keer betaald moest worden. De totale kosten van de heruitgifte van de grijze kaart konden oplopen tot 60 €, aangezien het ook nodig was om de verzendingsbelasting en de productie van de titel toe te voegen aan de prijs van het cv.

Dankzij de invoering van nieuwe regels voor registratieprocedures is de prijs van dubbele registratiekaarten vandaag aanzienlijk gedaald. Vanaf nu hoef je alleen maar de forfaitaire belasting van 11 € en de routing fee van 2,76 € te betalen om het te verkrijgen, d.w.z. een totaalbedrag van € 13,76 (Y4 + Y5). Een vaste prijs voor alle voertuigen, behalve die met een oud FNI-kenteken. Deze voertuigen betalen slechts de Y5-belasting van € 2,76.

Lees ook:  AdBlue antinox

Vrijstelling van regionale belasting voor bepaalde registratieprocedures

Deze vrijstelling heeft gevolgen voor verschillende registratieprocedures, met name de wijziging van de burgerlijke staat (na een naams- of bedrijfsnaamwijziging), de voorlopige inschrijving (hierboven vermeld), de wijziging van de burgerlijke staat en de adreswijziging op de grijze kaart.

Ook het verlies van een kentekenbewijs is vrijgesteld van de gewestbelasting​ Zoals eerder werd gezegd, kost het duplicaat van de grijze kaart overal in het land 13,76 €, ongeacht de regio van registratie van het voertuig. Bij verlies of diefstal van het kentekenbewijs betaalt u alleen de beheerbelasting en de afleveringskosten. U bent dus vrijgesteld van regionale belasting.

Gelijke behandeling tussen gehuwde paren en PACS-paren

Vóór 2021 genoten PACS-paren niet dezelfde gunsten als gehuwde paren. Sterker nog, als de laatste maar een paar euro belasting betaalde, moesten PACS-koppels alle registratiebelastingen betalen in geval van naamswijziging.

Deze wet is sinds het begin van het jaar niet meer relevant. PACS-paren worden nu op dezelfde manier behandeld als gehuwde paren en dezelfde auto-registratiekosten betalen als zij. Een PACS kan dus worden ingeroepen om de burgerlijke staat (vakbond of scheiding) te wijzigen.

auto kosten

Verlaging van belastingen bij natuurrampen

De registratierechten hebben dit jaar verschillende wijzigingen ondergaan. Sommige prijzen zijn gestegen, terwijl andere zijn gedaald. Onder de formaliteiten waarvan belastingen zijn vrijgesteld, is er de aanvraag van een grijze kaart na natuurrampen.

Als uw kentekenbewijs is vernietigd als gevolg van een overstroming, storm of andere natuurramp, hoeft u alleen de verzendkosten te betalen. Dit geldt zowel voor een aanvraag voor een duplicaat als voor de inschrijving van een nieuwe auto. Er komt dus geen regionale belasting of ecologische boete., wat een enorm pluspunt is.

Stabiele regionale belasting

Begin 2021 zagen we een stijging van de beheerkosten en de ecologische boete. Gelukkig hebben de regionale belastingen niet hetzelfde lot ondergaan en vertonen ze zelfs een vrij stabiele prijs.

De gewestbelasting wordt vastgesteld door de regionale raad. Het verschilt van regio tot regio en wordt berekend op basis van de fiscale kracht van het voertuig en de leeftijd. Het is dus een bijtelling om de grijze kaart of voorlopige inschrijving te verkrijgen.

Dit jaar hebben de wijzigingen in de regionale belastingen niet geleid tot grote omwentelingen, in tegenstelling tot de forfaitaire belasting die bijna is verdrievoudigd. We hebben zojuist enkele prijswijzigingen opgetekend, zoals de belastingen van Nouvelle-Aquitaine die van 40 naar 41 € gingen of die van Zuid-Corsica die aanzienlijk daalden (van 41 € naar 27 €).

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *