Hoogwaardige technologieën en onnodig energieverbruik

De UFC Que Choisir heeft een studie gepubliceerd over de verborgen verbruik apparaten high-technologie (internet, telefoon, flatscreen, ...). Toeval? Er zijn een aantal weken doen we een verontrustend video essay op een HP printer in valse intelligentie en waren op het punt om contact op met de UFC om deze maskerade de kaak te stellen [...]

Geothermische warmtepompen en CO2

Geothermische energie: warmtepompen en CO2, energiebesparing en CO2-uitstoot Geothermische energie wordt naar onze smaak maar al te vaak gepresenteerd als hernieuwbare en "groene" energie. Dit artikel heeft betrekking op geothermische energie aan het oppervlak, bekend als warmtepompen, en niet op diepe geothermische energie of het opvangen van diepe warmtenetten die […]

Download: Verplicht te koken olie op te vangen, Valorfrit kaart

Vereiste terugwinning van gebruikte bakoliën en -vetten (HGFU) in Wallonië, België. Versie april 2007 door de MRW - Directoraat-generaal voor natuurlijke hulpbronnen en milieu (DGRNE). 1 samenvatting. CONTEXTE2. WETGEVINGSKADER VAN REFERENCE2.1. Decreet van 27 June 1996 met betrekking tot waste2.2. 2.3 Execution Orders. Omgevingsvergunningbesluit en 2.4-bestellingen. Verordening [...]

Download: warmtekrachtkoppeling in ruwe plantaardige olie

Hoe een eenvoudige warmtekrachtkoppeling op basis van PSA-XUD- herstel motor van een auto? Algemeen overzicht. Artikel voor de boeren of particulieren die willen om zelf te produceren hun energie. Geschreven door een landbouwer van Landbouw Renewable Energy Association. Neem contact met hen voor meer informatie. Links voor meer informatie: - Bewaking van een warmtekrachtkoppelingsproject in olie [...]

Micro-WKK gemakkelijk te plantaardige olie

Hoe maak je een eenvoudige warmtekrachtkoppeling op basis van herstelmotor van de auto -PSA XUD- Artikel bedoeld voor boeren of individuen die zelf hun energie willen produceren. Geschreven door een boer voor de Agriculture Renouvelable Energie Association The Agriculture Renouvelable Energie Association (51). Deze vereniging heeft als doel informatie te verzamelen over de productie en het gebruik van energie in […]

De dood van Jean Luc Perrier

Informatie over het overlijden van Jean Luc Perrier, uitzonderlijk onafhankelijk onderzoeker in zonne-energie tijdens de jaren '70 Korte samenvatting van het werk van JL Perrier Hij werkte in de zonnesector en in het bijzonder de zonne-concentratie om zonne-waterstof te maken. Hij was erin geslaagd om een ​​zelf geproduceerde zonne-waterstofauto te besturen in […]

Download: Hoe maak je een jumper Stirlingmotor maken

Hoe maak je een kleine springende stirlingmotor? door Gilles Charles, University of Orleans. Hieronder vindt u een demonstratieve video van een springstoeltje met stirlingmotor. Samenvatting Dit artikel presenteert de realisatie van een kleine Stirling-engine die vrij eenvoudig te fabriceren is en die werkt volgens het principe van een onderhouden oscillator. Deze motor maakt het mogelijk om heel duidelijk de transformaties te illustreren [...]